يکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١  |  
 معاونت دانشجويي و فرهنگی واحد آستارا 

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

سرپرست معاونت دانشجويي و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

نام و نام خانوادگي: سید محمد رشیدی

کارشناسی ارشد روانشناسی

پست الكترونيك :