يکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١  |  
 اهداف و برنامه های دانشگاه 

راهبردها و برنامه های مصوب دانشگاه:

راهبردهای مصوب

مهم­ترین سیاست­ها مبتنی بر اصل توسعه دانش، ارزیابی مستمر، تعالی و ارتقاء کیفیت پایدار و نهادینه نمودن فرهنگ همراه با اقتصاد آموزش، بشرح زیر مورد توجه قرار گیرد:

1- عدم توسعه کمی درایجاد واحدها و مراکز دانشگاهی؛

2- جذب هیات علمی با کیفیت در سطح دکتری تخصصی؛

3- ساماندهی پراکندگی واحدهای دانشگاهی از جمله مراکز و همچنین پردیس­های علوم و تحقیقات و واحدهای بین‌الملل و برون مرزی دانشگاه؛

4- اعمال توسعه تحصیلات تکمیلی و متوازن نمودن آن در سراسر کشور؛

5- کاهش زیان­دهی واحدهای دانشگاهی در طی دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت؛

6- عدم جذب کارکنان جدید و ساماندهی کارکنان مازاد واحدهای دانشگاهی و دانشگاه؛

7- توسعه فعالیت­های پژوهشی و فناوری نظیر شرکت­های دانش بنیان و مراکز رشد؛

8- توسعه کمی وکیفی حوزه علوم پزشکی و فرهنگی و اجتماعی و باز مهندسی فعالیت ها ؛

9- توسعه کمی و کیفی حوزه فرهنگی­،­اجتماعی با تاکید بر طرح های فرهنگی ماندگار؛

10- تمرکز فعالیت بر اتمام طرح های عمرانی نیمه تمام؛

11- تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه از طریق طرح­های اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری؛

12- انضباط مالی از طریق ایجاد نظام برنامه ریزی و بودجه بندی؛

13- ارزیابی مستمر عملکرد و ترسیم مسیر تعالی؛

14-سیاست ارتقاء خدمات رفاهی دانشجویان، کارکنان و اساتید؛

15- نهادینه نمودن کیفیت آموزش و پژوهش و فناوری در جهت تحقق اهداف دانشگاه؛

16- ارتقاء دانشگاه آزاد اسلامی در رتبه بندی های ملی، منطقه ای و جهانی؛

17- فرهنگ سازی مبتنی بر تعالی مدیریت اسلامی متکی بر تعهد، مسؤلیت پذیری، پاسخگویی و وجدان کار همراه با صداقت، امانت، قانونگرایی و شفاف سازی عملکردها؛

18- دستیابی به توسعه علوم و فناوری­های نوین ونافع متناسب با اولویت­ها و نیازها و مزیت های نسبی کشوراز طریق ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه؛

19- ارتقاء جایگاه زبان فارسی در بین زبانهای بین المللی علمی و سهم و نقش دانشگاه آزاداسلامی در این حوزه؛

20- افزایش سهم دانشگاه در تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی از طریق تجاری سازی تحقیقات و توسعه شرکت های دانش بنیان؛

21- اولویت بخشی به تحصیلات تکمیلی مبتنی بر ابلاغیه سیاست های کلی علم و فناوری مقام معظم رهبری و نقشه جامع علمی کشور؛

22- بومی گزینی پذیرش دانشجو و گسترش عدالت آموزشی سراسر کشور؛

23- پذیرش دانشجو در رشته های مرتبط با آموزه های دینی و گسترش فرهنگ اسلامی؛

24- همگام سازی پذیرش با نیازهای جامعه، بازار کار و توسعه علمی کشور؛

25- مدیریت و هدایت دانش بومی و اسلامی در تطابق بین نیازهای کشور و مطالبات جوانان؛

26- توجه به تغییر شیوه های پذیرش دانشجو در راستای اهداف علم و فناوری، تقاضای اجتماعی و سیاست های کلی نظام؛

27- توجه به سرمایه اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی با ایجاد همگرایی، وحدت و همیاری بین پرسنل، مدیران و معاونین ؛

28- تجمیع سایت های پراکنده واحدهای استان تهران در مجتمع های متمرکز به منظور بهره برداری بهینه از امکانات و معرفی این واحدها در یک سایت یکپارچه به عنوان قابلیت های رقابتی دانشگاه.

برنامه های مصوب

در راستای تحقق اهداف متعالی و مصوب هیات موسس و هیات امنای دانشگاه و در مسیر اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی و در چارچوب اهداف مندرج در نقشه جامع علمی و دیگر اسناد بالادستی آموزش عالی کشور و در جهت مدیریت چالش های، برای اجرایی نمودن سیاست­های مصوب دانشگاه که پیشتر اشاره گردید، برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت زیر مورد توجه قرار گرفت:

1- توقف در زیان دهی دیگر واحدهای دانشگاهی­ و کاهش تعداد واحدها و مراکز دانشگاهی زیان ده در یکسال 93-92 و توقف کامل زیاندهی همه واحد های زیان ده تا سال تحصیلی 96-1395؛

2 - افزایش سهم درآمدی غیر شهریه از حدود 1% به نزدیک 10% در سال 93-92 و در ادامه تا سال تحصیلی 96-95 به میزان حداقل 30% از طریق متنوع سازی منابع درآمدی دانشگاه وفعالیت های دانش بنیان و سرمایه گذاری؛

3- افزایش سهم بودجه مستقیم پژوهشی دانشگاه به صورت مستمر و سالانه؛

4- افزایش سهم فناوری و تولید ثروت از تجاری سازی تحقیقات از طریق مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان

5- بهبود و اصلاح نسبت هرم هیات علمی دانشگاه از طریق جذب سالانه 5000 عضو هیات علمی جدید طی 4 سال منتهی به 1396 جمعا به میزان 20000 هیات علمی و افزایش نسبت استادیار به کل اساتید و کاهش سهم مربیان؛

6- توجه جدی و اساسی به مسایل نهادی فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر طرح­های فرهنگی ماندگار نظیر توسعه مساجد، مراکز فرهنگی و اسلامی­، یادمان­های شهدای گمنام، تقویت باورهای اعتقادی، دینی واخلاقی... ؛

7- افزایش سهم دانشگاه در تولید جهانی علم در پایان برنامه پنجم دانشگاه یعنی پایان سال 1394 به میزان حداقل 66/0 درصد و در افق چشم انداز 1404 از مقدار 5/4 درصد سهم ایران براساس نقشه جامع علمی کشور به میزان 5/2 درصد برای دانشگاه آزاداسلامی؛

8- توسعه تحصیلات تکمیلی با نرخ رشد بالا و به نسبت حداقل 30% از دانشجویان دانشگاه مطابق سند چشم انداز؛

9- شاخص سازی فعالیت ها جهت تعیین استانداردهای عملکردی و تعاملات دقیق از طریق استقرار نظام ارزیابی و پایش مستمر از روندها وعملکردهای موجود در اجرای برنامه، درون دادها، فرایندها و برون دادها و ترسیم مسیر تعالی؛

10- توسعه حوزه علوم پزشکی از طریق باز مهندسی فعالیت ها و عملکرهای موجود و تدوین نقشه راه روشن در حیطه پزشکی، بهره برداری از بیمارستان های نیمه تمام به تعداد 4 بیمارستان فرهیختگان تهران، کازرون، اردبیل و تبریز تا پایان سال 1393 و تکمیل ده بیمارستان نیمه تمام تا پایان سال تحصیلی 96-1395 و اصلاح هرم هیات علمی، افزایش سطح کیفی داوطلبان ورودی­، ­ارتقا کیفیت رشته ها و واحدهای مجری، گسترش مجلات و نشریات این حوزه، افزایش کمی و کیفی مراکز زیر ساختی­، ­(تحقیقاتی­،­پژوهشی و درمانی و بالینی) و... ؛

11- افزایش کمی و کیفی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و فعال سازی مراکز موجود در حوزه های مختلف علوم اعم از علوم پزشکی­، فنی و مهندسی­،­علوم پایه و علوم انسانی و هنر به تعداد 70 مرکز در سال 93-1392 و در ادامه تا 1404 به تعداد 150 مرکز؛

12- ساماندهی کارکنان از طریق عدم جذب نیروی انسانی غیر متخصص و جذب برنامه ریزی شده نیروهای متخصص مورد نیاز با حفظ تعداد پست­های سازمانی موجود و با اولویت در کاهش 10% آن بطوریکه نسبت دانشجو به کارکنان با نسبت دانشجو با اساتید، متوازن و متناظر باشد و درسال 93-92 این نسبت به 50 و در طی سالهای منتهی به 96-95 به 70 کاهش یابد؛