يکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١  |  
 ارکان دانشگاه 

ارکان دانشگاه عبارتند از:

1- هیئت موسس

2- هیئت امنا

3- رئیس دانشگاه

4- شورای دانشگاه

 

1- هیئت موسس مرکب از 9 نفر شامل آقایان : آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله العظمی سید عبد الکریم موسوی اردبیلی، دکتر عبدالله جاسبی، دکتر علی اکبر ولایتی، مرحوم دکتر حسن حبیبی، آیت الله سید حسن خمینی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن قمی و دکتر حمید میرزاده می باشد.

2- اعضای هیئت امنا عبارتند از :

1- سه نفر از اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه ها درمرتبه دانشیاری و یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

2- سه نفر از اعضای هیئت موسس که حتما یک نفر از آنها روحانی باشد.

3- وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نمایندگان آنها

4- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها یا معاون وی

5- رئیس دانشگاه (دبیر هیئت امنا)

3- اداره امور دانشگاه با رئیس دانشگاه است که به پیشنهاد هیئت امنا و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم رئیس هیئت امنا برای مدت 4 سال منصوب می شود.

4- تشکیل شورای دانشگاه و شورای دانشکده ها و کمیسیون های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی حسب مورد طبق ضوابط معمول در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تابع وزارتین علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.