يکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١  |  
 طرح درس گروه مامایی 

.بروز رسانی 1400/08/16

   دانلود : طرح درسهای گروه مامایی_نیمسال اول 1400.rar           حجم فایل 7286 KB
   دانلود : نشانه شناسی و معاینات فیزیکی.pdf           حجم فایل 333 KB
   دانلود : کارآموزی نشانه شناسی.pdf           حجم فایل 235 KB
   دانلود : فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی 3.pdf           حجم فایل 413 KB
   دانلود : فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی 1.pdf           حجم فایل 403 KB
   دانلود : طرح درس فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی3.pdf           حجم فایل 513 KB
   دانلود : تاريخ و اخلاق و قوانين حقوق در مامايي.pdf           حجم فایل 403 KB
   دانلود : بيماريهاي زنان و ناباروري.pdf           حجم فایل 472 KB
   دانلود : بیماری هاي زنان و ناباروري.pdf           حجم فایل 1078 KB
   دانلود : بیماری نوزادان.pdf           حجم فایل 381 KB
   دانلود : بهداشت مادر و کودک و باروری (1).pdf           حجم فایل 1078 KB
   دانلود : بارداري و زايمان1-بارداري طبيعي.pdf           حجم فایل 405 KB
   دانلود : بارداري و زايمان 3.pdf           حجم فایل 1000 KB
   دانلود : بارداري و زايمان .3.pdf           حجم فایل 537 KB
   دانلود : اصول و فنون پرسناری و مامایی و روش کار.....pdf           حجم فایل 1000 KB
   دانلود : اصول اپیدمیولوژی.pdf           حجم فایل 478 KB
   دانلود : کاراموزی بهداشت باروری           حجم فایل 356 KB
   دانلود : فیزیوپاتولوژی3.pdf           حجم فایل 558 KB
   دانلود : فیزیوپاتولوژی 1.pdf           حجم فایل 466 KB
   دانلود : جنین.docx           حجم فایل 40 KB
   دانلود : جنین شناسی.pdf           حجم فایل 763 KB
   دانلود : بهداشت مادر و کودک.pdf           حجم فایل 763 KB
   دانلود : بهداشت مادر و کودک.docx           حجم فایل 68 KB
   دانلود : کاراموزی نشانه شناسی           حجم فایل 598 KB
   دانلود : فیزیوپاتولوژی 2           حجم فایل 598 KB
   دانلود : ژنتیک.pdf           حجم فایل 192 KB