يکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١  |  
 طرح درس گروه پرستاری 

..بروز رسانی 1400/08/29

   دانلود : طرح درسهای گروه پرستاری_نیمسال اول 1400.rar           حجم فایل 2029 KB
   دانلود : مفاهیم پایه پرستاری.pdf           حجم فایل 509 KB
   دانلود : مراقبت های پرستاری ویژه.pdf           حجم فایل 161 KB
   دانلود : مدیریت پرستاری.pdf           حجم فایل 50 KB
   دانلود : فوریتهای پرستاری.pdf           حجم فایل 159 KB
   دانلود : فناوري اطلاعات در پرستاري.pdf           حجم فایل 50 KB
   دانلود : پرستاری کودک سالم.pdf           حجم فایل 223 KB
   دانلود : پرستاری سلامت فرد و خانواده.pdf           حجم فایل 149 KB
   دانلود : پرستاری سلامت جامعه.pdf           حجم فایل 55 KB
   دانلود : پرستاری بیماریهای کودکان.pdf           حجم فایل 149 KB
   دانلود : پرستاری بیماری های روان.pdf           حجم فایل 66 KB
   دانلود : پرستاری بهداشت محیط.pdf           حجم فایل 501 KB
   دانلود : پرستاری بزرگسالان سالمندان 3.pdf           حجم فایل 413 KB
   دانلود : پرستاری بزرگسالان سالمندان 2.pdf           حجم فایل 501 KB
   دانلود : پرستاری بزرگسالان سالمندان 1.pdf           حجم فایل 460 KB
   دانلود : بررسی وضعیت سلامت.pdf           حجم فایل 93 KB
   دانلود : اصول و مهارت های پرستاری.pdf           حجم فایل 447 KB
   دانلود : اصول آموزش به مددجو.pdf           حجم فایل 93 KB
   دانلود : اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای.pdf           حجم فایل 170 KB