يکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١  |  
 مامایی 

.

   دانلود : ملاحضات بالینی در مادران وابسته به مواد مخدر           حجم فایل 1462 KB
   دانلود : مراقبت از بیماران قلبی در بارداری و زایمان           حجم فایل 685 KB
   دانلود : غربالگری و تشخیص ناهنجاری های جنینی           حجم فایل 197 KB
   دانلود : غربالگری و تشخیص دیابت بارداری           حجم فایل 313 KB
   دانلود : غربالگری نقائص لوله ی عصبی           حجم فایل 199 KB
   دانلود : زايمان بدون درد نهايي           حجم فایل 313 KB
   دانلود : روش های غیر دارویی کاهش درد           حجم فایل 448 KB
   دانلود : روش های دارویی و غیر دارویی کاهش درد           حجم فایل 325 KB
   دانلود : راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان           حجم فایل 8156 KB
   دانلود : پیشگیری از ترومبوآمبولی ریوی           حجم فایل 325 KB
   دانلود : بلوک زایمان           حجم فایل 117 KB
   دانلود : VTE Prevention guideline. 2nd edition_0           حجم فایل 448 KB
   دانلود : Maternity_Block           حجم فایل 117 KB
   دانلود : Guide_to_Natural_Childbirth           حجم فایل 448 KB
   دانلود : dastoramal keshvari_0           حجم فایل 685 KB