يکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١  |  
 دکتر سیده صدیقه حسنی مهر 
دکتر سیده صدیقه حسنی مهر تاریخ ثبت : 1397/03/27
طبقه بندي : گروه جغرافیا ,
نام و نام خانوادگی : دکتر سیده صدیقه حسنی مهر
عکس :
عنوان گروه آموزشی : گروه جغرافیا
مرتبه علمی : استادیار
آدرس پست الکترونیک : hassanimehr@yahoo.com
مقالات ارائه شده : <#f:91/>
رزومه :

 

به‌نام خدا

 

— مدارج تحصيلي :

ليسانس جغرافياي انساني - اقتصادي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت 1374

فوق ليسانس جغرافياي انساني( شهري - روستايي )- دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري 1376

دكتري تخصصي (ph.D)جغرافيا و برنامه ريزي روستايي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران -1385

— سوابق آموزشـي :

تدريس دروس :    1- آمار و احتمالات    2-  جغرافياي روستايي مباني- ايران       

3- نقشـه خواني   4- سیر تکوین فلسفه علم جغرافيا        5- مباني جغرافیای گردشگري

6- روش تحقیق در برنامه ریزی روستایی      7- تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی

8- برنامه ریزی محیطی در نواحی روستایی    9- انسان و محیط

 

-        استاد راهنماي تعداد 45 پايان نامه كارشناسي ارشد رشته جغرافيا در دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد آستارا و رشت

-        استاد مشاور تعداد 40  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته جغرافيا در دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا و رشت

-        استاد داور تعداد  32  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته جغرافيا در دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

 

— سوابق  اجرايي :

-        مدير گروه آموزشي رشته جغرافيا در طي سالهاي1387 - 1385 و از شهريور سال 1388 به مدت پنج سال.

-        مدير گروه پژوهشگر برتر - دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا - در سال 1386

-    عضو کمیته منتخب هیئت ارتقاء دانشگاه آزاد اسلامی آستارا از خرداد 1392 به مدت 2 سال با حکم سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا.

-        چهره برتر علمي - فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا در سالهاي 1386 ، 1387 ، 1388 ، 1389

-        مدرس كارگاه برنامه‌ريزي روستايي براي دهياران استان اردبيل - جهاد دانشگاهي اردبيل خرداد 1386

-        عضو كميته علمي همايش منطقه‌اي توسعه پايدار شهرستان رودبار ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد روبار ، 7 اسفند 1389 .

-  رئيس كميته علمي همايش منطقه اي راهكارهاي توسعه از ديدگاه جغرافيا - دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا خرداد 1386

-  عضو كميته علمي همايش منطقه اي راهكارهاي توسعه از ديدگاه جغرافيا - دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا خرداد 1386

-  دبير همايش ملي مديريت و رويكردهاي جغرافيائي در بهره برداري از منابع - دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا خرداد 1388

- عضو كميته علمي همايش ملي مديريت و رويكردهاي جغرافيايي در بهره برداري از منابع - دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا خرداد 1388

- عضو كميته اجراي همايش ملي مديريت و رويكردهاي جغرافيايي در بهره برداري از منابع - دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا خرداد 1388

-  عضو كميته عملي همايش منطقه اي طراحي ( مهندسي ) مجدّد جامع سازمان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا دي ماه 1388

-  عضو كميته علمي همايش ملي جنگل و صنايع چوب و كاغذ- دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا خرداد 1389

-  عضو شوراي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا از آبان‌ماه سال 1388 به مدت 5 سال

- عضو شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا از تيرماه سال1390- 1388و 1393-1391 با مجوز سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي به مدت 4 سال.

-  عضو كميسيون موارد خاص آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا از نيمه سال 1386 تا نيمه سال 1388 بعنوان عضو علي البدل و از بهمن ماه سال 1388 تا بهمن ماه سال 1392 بعنوان عضو اصلي با مجوز سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي

-  عضو شوراي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي از تاريخ 1/3/1388 بمدت 5 سال.

-  عضو ثابت در شورای توسعه و ترویج فرهنگ نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا از مهر 1391به مدت 2 سال

-  مشاور رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا از تاريخ 31/01/1389 به مدت 8 ماه

-  استاد مشاور فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا در امور ايثارگران از تاريخ 1/8/89 به مدت 2 سال

-  معاون آموزشي - دانشجويي دانشكده‌ي علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا از تاريخ 26/7/89 بمدت يكسال.

-  مشاور فرهنگي معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا از تاريخ 1/3/89 به مدت 3 سال

-  عضو شورای راهبردی فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا ، از فروردین 1393 به مدت 2 سال

-  پژوهشگر برتر به عنوان نفر سوم دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا ، آذرماه 1389

-  پژوهشگر برتر به عنوان نفر اول دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا ، آذرماه 1391

- دبير علمي همايش ملي جغرافيا و مديريت محيط دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا ، مهر ماه 1390

- عضو كميته علمي همايش ملي جغرافيا و مديريت محيط ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا ، مهر 1390.

- عضو كميته اجرايي همايش ملي جغرافيا و مديريت محيط ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا ، مهر 1390.

- عضو کمیته داوران اولین همایش ملی توسعه روستایی ، دانشگاه گیلان ، مهر ماه 1391 .

- عضو کمیته علمی و داوران دومین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه روستایی ، دانشگاه گیلان ، مهر ماه 1392

- عضو کمیته علمی و داوران اولین همایش بین المللی اقتصاد و مدیریت و علوم اجتماعی ، دانشگاه گیلان 31 خرداد 1393

 

— سوابق پژوهشـي

الف ) مقالات  

1-    مقدمه اي بر شناخت شناسي جغرافياي انساني - همايش داخلي گروه جغرافيا - دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا - ارديبهشت 1382

2-     تكنولوژي و اطلاعات بستـرساز جنبش نرم افزاري - همايش منطقه اي جنبش توليد علم دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن - آذرماه 1383

3-          آموزش در جغرافيا- مجله دانشجوئي گروه جغرافيا - دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا - زمستان 1384

4-    بررسي جغرافيائي اثرات اقتصادي - اجتماعي "‌ طرح خروج دام از جنگل در دهستان ويرموني - حيران آستارا "  مجله علمي - پژوهشـي دانشنامه - 1385

5-    شخصيت والاي نبوي در كلام بلند علوي نهج البلاغه - همايش منطقه اي محمد (ص ) پيامبر اعظم پيام آور صلح و رحمت - دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا - تابستان 1385 ( مشترك ،‌نفر دوّم )

6-    جايگاه جغرافيا در توسعه روستا - همايش منطقه اي راهكارهاي توسعه از ديدگاه جغرافيا - دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا - پوستر- 1386

7-    بررسي نقش جنگل و توجه به جنگل نشينان در توسعه روستايي - همايش منطقه اي راهكارهاي توسعه از ديدگاه جغرافيا دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا - 1386 سخنراني( مشترك ، نفر دوّم )

8-    توانمنديهاي جغرافيايي و توسعه صنعت گردشگري - همايش منطقه اي جغرافيا - گردشگري و توسعه پايدار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلام شهر - پوستر - خرداد 1386

9-    تحليل جغرافيايي رابطه آموزش زنان روستايي با آمايش سرزمين و توسعه نواحي محروم - همايش ملي جغرافيا و آمايش سرزمين - دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان- پوستر - 1386 ( دونفره  - نفر اوّل )‌

10-   مديريت پايدار جنگل و بهره برداري بهينه - همايش ملي كشاورزي بوم شناختي ايران - سخنراني - دانشگاه منابع طبيعي گرگان مهرماه 1386

11-   نگرش جغرافيايي برنامه ريزي روستايي در توسعه همه جانبه - همايش ملي مديريت و رويكردهاي جغرافيايي در بهره برداران بهينه از منابع - دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا - سخنراني- خرداد 1388

12-   مديريت و برنامه ريزي مراكز روستايي با تأكيد بر صنعتي سازي روستاها - همايش ملي مديريت و رويكردهاي جغرافيايي در بهره برداري بهينه از منابع - دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا - 1388 - پوستر     ( دونفره ،‌نفر دوّم )‌

13-   امكان سنجي سامان دهي فضايي سكونتگاه‌هاي روستايي بر اساس مدل سلسله مراتب مراكز خدماتي همايش منطقه اي طراحي (مهندسي) ‌مجدّد جامع سازمان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا - سخنراني- دي  1388

14-   نقش جغرافيا در بازساخت ( مهندسي) فضاي شهري - همايش منطقه اي طراحي (مهندسي) مجدّد جامع سازمان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا - دي 1388 ، سخنراني ( مشترك ،‌ نفر دوّم )

15- سيماي اسكان غير رسمي شهرها از منظر زيست محيطي ( مطالعه موردي شهر خوي )‌ همايش ملي سكونتگاه‌هاي غير رسمي ، چالش‌ها ، راهبردها دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري اسفند 1388 سخنراني(دونفره ، نفر دوم)

16- استفاده مطلوب از جنگل با نگرش توسعه پايدار ، همايش ملي جنگل و صنايع چوب و كاغذ دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا ،سخنراني ، خرداد 1389 .

17- مديريت تعارض در سازمان - همايش بين المللي دانشگاه‌ها ، تركيه اكتبر 2010 ،سخنراني،(دونفره، نفر دوم)

18- بررسي تغيير و تحولات فعاليت‌هاي كشاورزي در توسعه اقتصادي (مطالعه موردي بخش مركزي تالش گيلان ) ، همايش ملي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر ، آبان 1389 ،پوستر ، ( دونفره ،  نفر اول )

19- بررسي ساختار سكونتگاههاي روستايي در رابطه با عوامل مهم جغرافيايي در روستاهاي آستارا ، مجله عملي - پژوهشي جغرافياي طبيعي ، پاييز 1389 ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد لارستان.

20- توسعه شبكه شهري بر مبناي پتانسيل اقتصادي با رويكرد سياستهاي كلي نظام مطالعه موردي شهرستان آستارا ، فصل نامه علمي ، پژوهش سرزمين ، زمستان 1389 ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران.

21- تجزيه و تحليل پتانسيل‌هاي زير ساختي دانش محور شهرستان آستارا در راستاي سياست‌هاي كلي نظام و سند چشم انداز ، مجله علمي - پژوهشي دانشنامه ، دوره تحقيقات عالي (دكتري) ، پاييز 1389 ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران.

22- پيامدهاي توسعه گردشگري دهستان حيران با تاكيد بر تغيير كابردي اراضي در دهه (1384 - 1375 ) ، مشترك (نفر اول) مجله علمي - پژوهشي جغرافياي انساني ، زمستان 1389 ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار ، نمايه در ISC ، مشترك دو نفره (نفر اول)

23- نقش برنامه ريزي شهري در مديريت و بهبود امنيت شهر نوشهر - همايش ملي جغرافيا و مديريت محيط ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا ، سخنراني ، 3 نفره (نفر دوم) ، مهرماه 1390.

24- پژوهشي در فضاي گردشگري شهر انزلي با تاكيد بر بازاريابي گردشگري، مجله علمي - پژوهشي چشم انداز جغرافيايي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت ، نمايه درISC  ، مشترك ، دو نفره (نفر اول) ، شماره 17 زمستان 1390.

25- شناسايي توانمندي‌هاي بالقوه حوضه‌هاي رودخانه‌اي به عنوان مكان‌هاي مناسب طبيعت گردي

مطالعه موردي ، شفارود گيلان ، مجله علمي - پژوهشي آمايش محيط ، تابستان 1390 ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير ، نمايه در ISC ، مشترك دو نفره (نفر اول)

26- بررسي جغرافياي نقش اقتصادي جاده ابريشم ، سومين همايش ملي فضاي جغرافيايي، رويكردهاي آمايشي و مديريت محيط ،‌ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر ، 1390 ، سخران ، مشترك دو نفره (نفر اول)

27- بررسي نحوه توزيع جمعيت شهرستان استارا در راستاي برنامه‌ريزي و توسعه در نواحي روستايي طي دو دهه 1385- 1365، سخنراني ، همايش ملي جغرافيا و مديريت محيط ، دانشگاه آزاد اسلامي آستارا ، مهرماه 1390

28- بررسي عوامل مؤثر در صنعت توريسم ايران ، ISI . مجله Textroad ، آمريكا ، نوامبر 2011 .

29- توسعه فعاليت‌هاي گردشگري گامي در جهت اشتغالزايي ، سومين همايش ملي فضاي جغرافيايي، رويكردهاي آمايشي و مديريت محيط ،‌ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر ، 1390 ، پوستر ، دو نفره (نفر دوم)

30- بررسي نقش خرده اقليم‌ها در برنامه‌ريزي گردشگري ،مطالعه موردي قوچان و گناباد ، دو نفره (نفر اول) ISI . مجله Textroad ، آمريكا ، ژانويه 2012 .

31- نقش منابع طبيعي در توسعه اقتصادي ، ISI ، سوئيس ، ژوئن 2012 .

32- بازشناسي استفاده از پتانسيل‌هاي جنگل‌هاي گيلان با نگرش توسعه ، مجله علمي پژوهشي پژوهش‌هاي جغرافياي انساني ، دانشگاه تهران ، دوره 45 ، شماره 1 ، بهار 1392 .

33- جایگاه توانمندی های جغرافیایی در ژئوتوریسم ، اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین ،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، اسفند 1391 ، مشترک ( نفر سوم ) .

34- صنایع دستی و نقش آن در اقتصاد و توسعه روستایی ، نمونه مطالعاتی بخش مرکزی تالش ، ISI ، بنگلادش ، نوامبر 2013 ، مشترک ( نفر سوم ) .

ب ) كتاب

1- آمار و احتمالات ( 1 ) با رويكرد كاربردي در مديريت و اقتصاد - تأليف ، ناشر دانشگاه آزاد اسلامي - 1388 -      ( دونفره ، نفر دوّم )

2- آمار و احتمالات ( 2 ) با رويكرد كاربردي در مديريت و اقتصاد - تأليف ، ناشر دانشگاه آزاد اسلامي - 1390 -      ( دونفره ، نفر دوّم )

3- آمار و احتمالات در جغرافيا ، ناشر انتشارات مهكامه تهران ، تاليف ، 1392 .

4- توسعه گردشگري روستايي ، ناشر دانشگاه آزاد اسلامي ، ترجمه ، 1392 .

5- جغرافياي انساني ، ناشر دانشگاه آزاد اسلامي ، ترجمه ، زير چاپ .

ج ) طرح هاي تحقيقاتي

1- همكار طرح هادي گوراب ليشاوندان - 1376 - بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان گيلان

2- همكار طرح بررسي ساختار جمعيتي شهرستان بندر انزلي در سالهاي 75- 1355، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا 1379

3- مجري طرح مميزي املاك و ساماندهي اسامي معابر شهر تالش - 1383 - استانداري گيلان - معاونت عمراني

4- همكار طرح بررسي سبك رهبري مديران دستگاههاي اجرائي استان گيلان و ارائه سبك مناسب - 1384 - معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

5- همكار طرح تدوين برنامه ريزي استراتژيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا - 1388- معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

6- مجري طرح تجزيه و تحليل پتانسيل هاي زير ساختي دانش محور شهرستان آستارا در راستاي سياست‌هاي كلي نظام و سند چشم انداز 1389- معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا.

7- مجري طرح بررسي سطح بندي خدمات روستاهاي شهرستان آستارا بر اساس مدل موريس به منظور ارائه راهكارهاي توسعه. ، 1390 ، معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا.

8- همكار طرح شناسايي نقاط ضعف و قوت و پتانسيل‌هاي نهادهاي علمي به روش مدل تعالي سازماني ، مطالعه‌ي موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا ، 1390 ، معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا.

9- مجری طرح جایگاه محیط زیست در برنامه ریزی و توسعه روستایی ، نمونه مطالعاتی روستاهای آستارا ، معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا ، 93-1392 .

 

د ) كارگاهها

گواهينامه تايپ ماشين نويسي فارسي و لاتين به مدت 300 ساعت

- كارگاه دوره آشنايي با GIS به مدت 24 ساعت

- كارگاه دوره مهارتهاي تعليم و تربيت 1 و 2 و 3 به مدت 120 ساعت

- كارگاه دوره آشنايي با اصول و فن ترجمه به مدت 32 ساعت

- كارگاه دوره آشنايي با اصول آمار و SPSS مقدماتي به مدت 24 ساعت

- كارگاه دوره آشنايي با اصول قوانين و آئين نامه هاي پژوهشي به مدت 8 ساعت

- كارگاه دوره روشهاي برقراري ارتباط موفق به مدت 16ساعت

- كارگاه دوره آشنايي با اصول اقدام پژوهشي به مدت 24 ساعت

- كارگاه دوره آشنايي با اصول روان شناسي تربيتي به مدت 20 ساعت

- كارگاه دوره آشنايي با اصول آمار مقدماتي به مدت 36 ساعت

- كارگاه آموزشي ارائه يك سمينار خوب به مدت 8 ساعت

- كارگاه آموزشي مديريت رفتار سازماني به مدت 16 ساعت

گواهي نامه دوره  آشنايي با نرم افزار EXCEL  به مدت 24 ساعت

گواهي نامه دوره آموزش بهينه سازي روابط استاد و دانشجو به مدت 12 ساعت

گواهي نامه دوره ارزشيابي و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي به مدت 24 ساعت

گواهي نامه دوره نحوه نگارش زندگينامه علمي به زبان انگليسي ( C.V ) به مدت 8 ساعت

گواهي نامه دوره بهينه سازي روابط انساني در دانشگاه به مدت 16 ساعت

گواهي نامه دوره چگونه از يك متن علمي اطلاعات استخراج كنيم به مدت 8 ساعت

گواهي نامه دوره الگوهاي ياددهي - يادگيـري(1) به مدت 48 ساعت

گواهي نامه دوره آشنايي با اينترنت به مدت 30 ساعت

گواهي نامه دوره مقاله نويسي به زبان انگليسي به مدت 16 ساعت

گواهي نامه دوره  مقاله نويسي به زبان فارسي به مدت 14 ساعت

گواهي نامه برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس به مدت 24 ساعت

گواهي نامه روش تحقيق در علوم انسـاني به مدت 40 ساعت

گواهي مديريت ريسك در علوم انسـاني به مدت 16 ساعت

گواهي مديريت خلاق در علوم انسـاني به مدت 16 ساعت

گواهي مديريت برقراري ارتباط موفق به مدت 16 ساعت

گواهي مديريت سازمان به مدت 16 ساعت

گواهي نامه دوره شرايط علمي و اجرائي شركت در كنفرانس‌ها و كنگره‌ها به مدت 16 ساعت

گواهي نامه دوره آشنايي با نرم افزار Excel ، مجازي به مدت 24 ساعت

گواهي نامه دوره آشنايي با شيوه‌هاي توليد و چاپ مقالات علمي در مجلات ISI

گواهي نامه دوره آشنايي با نرم افزار Power Point به مدت 16 ساعت

دوره وظايف و نقش‌هاي سرپرستي به مدت 17 ساعت

گواهي نامه دوره آموزش ايجاد وبلاگ به مدت 16 ساعت

گواهي دوره انگيزش و يادگيري اثر بخشي 16 ساعت

گواهي دوره آشنايي با نرم افزار word 24 ساعت

گواهی نامه دوره اخلاق حرفه ای ( مجازی ) 24 ساعت

گواهی نامه دوره مدیریت فرایند های سازمانی 16 ساعت

گواهی نامه اصول جمله نویسی و نگارش به زبان انگلیسی 24 ساعت

گواهی نامه دوره آموزشی معرفت افزایی از منظر قرآن 4 ساعت

گواهی نامه تفسیر سوره مبارک ملک 16 ساعت

گواهی نامه دوره آموزشی کارگاه اخلاق زیست محیطی در حکمت اسلامی 16 ساعت

 

تعداد نمایش : 2166 <<بازگشت