دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢  |  
 پیمان درخشش 
پیمان درخشش تاریخ ثبت : 1397/03/28
طبقه بندي : گروه عمران ,
نام و نام خانوادگی : پیمان درخشش
عکس :
عنوان گروه آموزشی : گروه عمران
مرتبه علمی : مربی
آدرس پست الکترونیک : p.derakhshesh@iau-astara.ac.ir
مقالات ارائه شده : <#f:91/>
رزومه : <#f:93/>
تعداد نمایش : 1766 <<بازگشت