چهارشنبه ١٩ مرداد ١٤٠١  |  
 رامین صادقی دودران 
رامین صادقی دودران تاریخ ثبت : 1397/03/28
طبقه بندي : گروه عمران ,
نام و نام خانوادگی : رامین صادقی دودران
عکس :
عنوان گروه آموزشی : گروه عمران
مرتبه علمی : مربی
آدرس پست الکترونیک : r.sadeghi@iau-astara.ac.ir
مقالات ارائه شده : <#f:91/>
رزومه : <#f:93/>
تعداد نمایش : 1463 <<بازگشت