يکشنبه ٠٨ خرداد ١٤٠١  |  
 دکتر یوسف نادری 
دکتر یوسف نادری تاریخ ثبت : 1397/03/28
طبقه بندي : گروه علوم دامی ,
نام و نام خانوادگی : دکتر یوسف نادری
عکس :
عنوان گروه آموزشی : گروه علوم دامی
مرتبه علمی : دانشیار
آدرس پست الکترونیک : y.naderi@iau-astara.ac.ir - yousefnaderi@gmail.com
مقالات ارائه شده : <#f:91/>
رزومه :

 

بسمه تعالی

رزومه علمی

 

1- مشخصات فردی

 

نام: یوسف

نام خانوادگی: نادری

تخصص اصلی: ژنتیک و اصلاح دام  

مرتبه علمی : دانشیار

وضعیت استخدام : رسمی

سمت و محل کار: عضو هیات علمی تمام وقت، ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا)

 

 

 

 

 

 

2- سوابق تحصیلی:

ردیف

مقطع

دانشگاه

رشته

شروع

پایان

1

کارشناسی

ساوه

مهندسی علوم دامی

1379

1382

2

کارشناسی ارشد

مازندران

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

1382

1384

3

دکتری تخصصی

علوم و تحقیقات تهران

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

1390

1393

 

 

3- پایان نامه های دوره تحصیل:

ردیف

مقطع تحصیلی

عنوان

1

کارشناسی ارشد

اثر عوامل مادری بر صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی

2

دکتری تخصصی

بررسی ژنتیکی صفت تولید شیر و تعداد سلول های سوماتیک گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی

4- سوابق فعالیت­های آموزشی:

الف: رتبه علمی:   دانشیار     

ب- عضو هیات علمی واحد آستارا از تاریخ 01/07/1393  تا کنون

ج- درس­های تدریس شده به تفکیک مقاطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)

ردیف

درس­های تدریس شده

مقطع تحصیلی

سال تحصیلی

1

هوا و اقلیم شناسی- آشنایی با کامپیوتر

اصلاح دام

اقتصاد کشاورزی- تشریح و فیزیولوژی دام- خوراک و خوراک دادن- ژنتیک جمعیت- گیاهشناسی (1) - تغذیه گاو شیری- جانور شناسی- زراعت عمومی

اصول ژنتیک دام و طیور- جیره نویسی دام- اصلاح دام- اصلاح دام کاربردی- مدیریت و حسابداری

اصول تغذیه دام- اصلاح دام کاربردی- اقتصاد و بازاریابی کشاورزی- بیماری های دام و طیور- ژنتیک- آمار و مقدمه ای بر طرح آزمایش های کشاورزی

 

ژنتیک حیوانی- زراعت عمومی-  اصلاح نژاد دام و طیور- شیمی معدنی

 

 

اصول اصلاح نژاد- ژنتیک-شیمی آلی- گوشت و بازرسی آن- روش های آماری

 

زراعت عمومی- اقتصاد و بازاریابی کشاورزی- مدیریت واحدهای دامپروری-

 اصول اصلاح نژاد دام- ماشین های ویژه دامپروری- تکنولوژی مواد خوراکی-

 آمار مقدماتی-  اصول پرورش گاوهای شیری

فناوری های تولید مثلی در دام- اصلاح نژاد کاربردی- خوراک و خوراک دادن-

کشاورزی پایدار- آزمایشگاه تغذیه- آمار و احتمالات

 

 

مدیریت و حسابداری - روش های آماری- بهداشت و پیشگیری از بیماری های دام و طیور-

ژنتیک دام و طیور-  بیوشیمی متابولیسم-  ترویج و آموزش کشاورزی-   ژنتیک-

 اصلاح نژاد کاربردی دام و طیور- ماشین ها و تجهیزات ویژه دام و طیور

 

کاردانی  و کارشناسی

 

 

 

 

 

 

94-93

95-94

96-95

97-96

 

98-97

 

99-98

 

 

00-99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1401-1400

 

2

 

 

 

 

ژنتیک و اصلاح نژاد زنبور عسل- مدیریت فرآوری تولیدات دامی- اصول اصلاح دام (1)-پرورش ملکه و تلقیح مصنوعی

 

تغذیه دام (1)- ژنتیک و اصلاح نژاد زنبور عسل- فیزیولوژی پیشرفته- مدیریت و بازاریابی کشاورزی- مدیریت واحدهای تولیدی دام و طیور

 

 اصول اصلاح دام (1)

 

تغذیه دام (1)- اصول اصلاح دام (1)-  زبان تخصصی

 

 ژنتیک و اصلاح نژاد زنبور عسل- مدیریت واحدهای تولیدی دام و طیور

فناوری تولید خوراک دام و طیور- ارزیابی و قضاوت دام های مزرعه ای- تغذیه دام و طیور

 

 

کارشناسی ارشد

 

 

 

97-96

 

98-97

 

99-98

 

00-99

 

 

1401-1400

 

 

3

 

 

 

دکتری تخصصی

 

 

 

 

 

 

5- سوابق علمی پژوهشی:

ردیف

عنوان مقاله

مشخصات همایش

اسامی نویسندگان

نام همایش

سطح

محل برگزاری

سال

1

Estimation Genetic Parameters for Productive and Reproductive Traits in Khuzestan Native Buffaloes

 

International Conference on Novel Approaches in Agriculture and Life Sciences

بین المللی

Tbilisi

2016

 

Yousef  Naderi*,

Mostafa Madad

2

A study of Some Factors Affecting on Productive Traits in Azarian Buffaloes of Iran

 

International Conference on Novel Approaches in Agriculture and Life Sciences

بین المللی

Tbilisi

2016

 

Yousef  Naderi*,

Mostafa Madad

3

Evaluation of Genetic Parameters for Milk Yield in Iranian Buffaloes Using Random Regression Models

International Conference on Novel Approaches in Agriculture and Life Sciences

بین المللی

Tbilisi

2016

 

Yousef  Naderi*,

Mostafa Madad

4

Genetic Relationships between Birth Weight and Some Reproductive Traits in Iranian Buffaloes

 

International Conference on Novel Approaches in Agriculture and Life Sciences

بین المللی

Tbilisi

2016

 

Yousef  Naderi*,

Mostafa Madad

5

ABCG2 Gene polymorphism on production Traits in Simmental Cows of Mazandaran province

 

THe 4th Annual conference of Agriculture, Food and Environment with Emphasis on

بین المللی

تهران

 

2017

 

Yousef Naderi*,

Rabie Rahbar

6

 

OLR1 Gene polymorphism on production Traits in Holstein Cows of Mazandaran Province

THe 4th Annual conference of Agriculture, Food and Environment with Emphasis on

بین المللی

تهران

 

2017

 

Yousef Naderi*,

Rabie Rahbar

7

Evalution of Genetic parameters for Fertility Traits in Iranian Holstein Dairy Cattle

THe 4th Annual conference of Agriculture, Food and Environment with Emphasis on

بین المللی

تهران

 

2017

 

Yousef Naderi*,

Rabie Rahbar

 8

 

OLR1 Gene polymorphism on production Traits in Holsteins and Simmental Cows of Mazandaran Province

 

THe 4th Annual conference of Agriculture, Food and Environment with Emphasis on

بین المللی

تهران

 

2017

 

Yousef Naderi*,

Rabie Rahbar

9

ABCG2 Gene Polymorphism on Production Traits in Holstein Cows of Mazandaran Province

 

THe 4th Annual conference of Agriculture, Food and Environment with Emphasis on

بین المللی

تهران

 

2017

 

Yousef Naderi*,

Rabie Rahbar

10

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن در گوسفند نژاد ماکویی با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی

 

چهارمین کنفرانس سالانه علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

بین المللی

تهران

1396

یوسف نادری*

11

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی مرغان بومی استان فارس

 

چهارمین کنفرانس سالانه علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

بین المللی

تهران

1396

یوسف نادری*

12

تعیین مدل مناسب برای توصیف منحنی شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران

 

چهارمین کنفرانس سالانه علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

بین المللی

تهران

1396

یوسف نادری*

13

بررسی وفور ژنی و ژنوتیپی جایگاه ABCG2  در گاوهای هلشتاین و سیمنتال

 

سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

بین المللی

تهران

1395

 

یوسف نادری*-

ربیع رهبر

 

14

بررسی وفور ژنی و ژنوتیپی جایگاه OLR1  در گاوهای هلشتاین و سیمنتال

سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

بین المللی

تهران

1395

 

یوسف نادری*-

ربیع رهبر

 

15

تخمین روند ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد کردی با استفاده از مدل تابعیت تصادفی

سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

بین المللی

تهران

1395

یوسف نادری*- مصطفی مدد

 

16

برآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهای روز آزمون صفات وزن بدن در گوسفند نژاد کردی با استفاده از روش رگرسیون تصادفی

 

سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

بین المللی

تهران

1395

یوسف نادری*- مصطفی مدد

 

17

برآورد روند ژنتیکی صفات وزن بدن در گوسفند ماکویی با استفاده از روش رگرسیون تصادفی

 

سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

 

 

بین المللی

تهران

1395

یوسف نادری*

18

ارتباط ژنتیکی بین وزن تولد و بعضی از صفات تولید مثلی در گاومیش های بومی ایران

 

کنفرانس دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم

بین المللی

تهران

1395

یوسف نادری*- مصطفی مدد

 

19

برآورد پارامترهای ژنتیکی برای رکوردهای روزآزمون تولید شیر با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گاومیش های ایران

 

کنفرانس دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم

بین المللی

تهران

1395

یوسف نادری*- مصطفی مدد

 

20

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی گاومیش های بومی خوزستان

 

همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

 

ملی

تهران

1395

یوسف نادری*- مصطفی مدد

 

21

ارزیابی برخی از عوامل موثر بر صفات تولیدی گاومیش های آذری ایران

 

همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

 

ملی

تهران

1395

یوسف نادری*- مصطفی مدد

 

22

آنالیز ژنتیکی صفت شاخص سلول های سوماتیک گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون

 

همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

 

ملی

تهران

1395

یوسف نادری*، ناصر امام جمعه کاشان، رسول واعظ ترشیزی، مهدی امین افشار

 

23

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید مثل در گاوهای هلشتاین ایران

 

همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

 

ملی

تهران

1395

یوسف نادری*

24

آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون

 

همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

 

ملی

تهران

1395

یوسف نادری*،ناصر امام جمعه کاشان، رسول واعظ ترشیزی، مهدی امین افشار

25

Mathematical Models to Describe the Lactation Curves of Milk Trait of Iranian Holstein Dairy Cattle

 

دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم

 

ملی

 

تهران

 

1398

Yousef  Naderi*,

Mohammad Mazarei

26

Estimation of Genetic Trend for Milk, Fat and Protein Traits in Iranian Holstein Dairy Cattle

 

دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم

 

ملی

 

تهران

 

1398

Yousef  Naderi*,

Mohammad Mazarei

27

 

تجزیه و تحلیل  رکوردهای تولید شیر دوره دوم شیردهی گاومیش های ایران با استفاده از مدل تابعیت تصادفی

 

 

دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم

 

ملی

 

تهران

 

1398

یوسف نادری*-

محمد مزارعی

 

28

Genetic Evaluation of Growth Trait Via Random Regression Models in Makouei sheep

 

 

دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم

 

ملی

 

تهران

 

1398

Yousef  Naderi*,

Mohammad Mazarei

29

Determination of the Best Model for Estimation of Genetic Parameters on the Fars Native Chicken Traits Using Bayesian Method

 

 

دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم

 

ملی

 

تهران

 

1398

Ali Mohammadi* ,

Yousef  Naderi

 

30

 

بررسی صحت پیش‌بینی ژنومی در معماری‌های مختلف صفات کمی و آستانه‌ای با استفاده از روش جنگل تصادفی

 

 

ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع

طبیعی ایران

 

بین المللی

 

تهران

 

1398

یوسف نادری*-

محمد مزارعی

 

31

 

نقش ایمپیوتیشن ژنوتیپ و معماری‌های مختلف ژنومی بر عملکرد روش‌های جنگل تصادفی و بیز آستانه‌ای A

 

 

ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع

طبیعی ایران

 

 

 

بین المللی

 

تهران

 

1398

 

یوسف نادری*-

محمد مزارعی

 

32

 

بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط با جانهی داده ژنومی شبیه ‌سازی شده

 

 

ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع

طبیعی ایران

 

بین المللی

 

تهران

 

1398

 

یوسف نادری*-

محمد مزارعی

 

33

 

اهمیت همبستگی ژنتیکی و رکورد فنوتیپی بر صحت ژنومی داده‌های شبیه ‌سازی شده با استفاده از مدل‌های حاوی اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط

 

 

ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع

طبیعی ایران

 

بین المللی

 

تهران

 

1398

یوسف نادری*-

محمد مزارعی

 

34

 

Mathematical Models to Describe the Lactation Curves of Fat Trait of Iranian Holstein Cattle

 

 

افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست

 

 

بین المللی

 

تهران

 

1397

Yousef  Naderi*,

Mohammad Mazarei

35

 

Mathematical Models to Describe the Lactation Curves of Protein Trait of Iranian Holstein Dairy Cattle

 

 

افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست

 

 

بین المللی

 

تهران

 

1397

Yousef  Naderi*,

Mohammad Mazarei

36

 

تجزیه و تحلیل  رکوردهای تولید شیر دوره اول شیردهی گاومیش های ایران با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی

 

 

افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست

 

 

بین المللی

 

تهران

 

1397

یوسف نادری*-

محمد مزارعی

 

37

 

Genetic Trend of Growth Via Random Regression Models in Makouei Sheep

 

 

افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست

 

 

بین المللی

 

تهران

 

1397

Yousef  Naderi*,

Mohammad Mazarei

38

 

برآورد صحّت مدل ‏های تک صفتی و چند صفتی ژنومی در حضور اثرات متقابل ژنوتیپ و

محیط

 

 

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران 

 

 

ملی

 

تهران

 

1398

 

 

یوسف نادری*-

محمد مزارعی

 

* منظور  نویسنده مسئول مقاله می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- مقالات ارائه ‌شده در مجلات معتبر داخلی یا بین المللی:

ردیف

 

عنوان مقاله

مشخصات نشریه

اسامی نویسندگان

نام نشریه

نوع امتیاز

سال

شماره

1

 

Determination of the Best Model for Estimation of Genetic Parameters on the Fars Native Chicken Traits Using Bayesian and REML Methods

 

GENETIKA

 Belgrade

 

ISI (WOS)

JCR

 

2018

 

Vol. 50, No2

 

Ali Mohamadi* Yousef  Naderi, Reza Navabi and

Fatemeh Jafari

2

 

Genetic Evaluation and Genetic Trend of Growth of Makouei Sheep via Random Regression

 

THE JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES

 

ISI (WOS)

JCR

 

2018

 

28 (2)

 

Yousef  Naderi*

3

 

Appropriate Mathematical Models to Describe the Lactation Curves of Milk

Production Traits of Iranian Holstein Dairy Cattle

 

 

Acta Scientiarum. Animal Sciences

 

 

ISI (WOS)

JCR

 

 

2018

 

40, e 37895

 

Yousef  Naderi*

4

 

ABCG2 and OLR1 Gene Polymorphism on Production Traits in Holsteins and Simmental Cows of Mazandaran Province

 

Acta Biologica Indica

 

ISI

 

2016

 

5(1):30-37

 

Mostafa Rezaei, Rabie Rahbar, Yousef  Naderi*

 

5

 

Estimation of Genetic Parameters for Milk Yield, Somatic Cell Score, and Fertility Traits in Iranian Holstein Dairy Cattle

 

 Institute of Integrative Omics and Applied Biotechnology

(IIOABJ)

 

 

ISI (WOS)

JCR

 

 

2016

 

 

 

7

 

Yousef  Naderi*

6

 

Genetic Analysis of Milk Yield in Iranian Holstein Cattle by the Test Day Model

 

Iranian Journal of Applied Animal Science

 

ISI (WOS)

   Q1

 

 

2015

 

5 (4)

 

Yousef Naderi,* Nasser Emam Jome Kashan, Rasoul Vaez Torshizi and Mehdi Amin Afshar

7

 

Comparison of Random Regression Models to Estimate Genetic Parameters for Body Weight Traits in Mazandaran Native Breeder Hens

 

GENETIKA Belgrade

 

ISI (WOS)

JCR

 

 

2019

 

Vol. 53, No1

 

 

Yousef  Naderi*

8

 

Genetic Analysis of Somatic Cell Count in Iranian Holstein Cattle

 

 

IJBPAS

 

ISI

 

2015

 

4 (2)

 

Yousef Naderi,* Nasser Emam Jome Kashan, Rasoul Vaez Torshizi and Mehdi Amin Afshar

9

 

استفاده از مدل تابعیت تصادفی دو متغیره در تجزیه ژنتیکی صفت شیر گاومیش های بومی ایران

 

مجله پژوهش های تولیدات دامی

(دانشگاه علوم کشاورزی ساری)

 

علمی پژوهشی وزارتین   Q1

ISC

 

1397

 

 

 

سال نهم/ شماره 19 / بهار 97

 

یوسف نادری*   مصطفی مدد و محسن قلی زاده

 

10

 

تأثیر  مستند سازی نژادگان و  معماری های مختلف ژنگانی بر عملکرد روش های جنگل تصادفی و  بیز آستانه ای A در  پیش بینی ژنگانی

 

مجله علوم دامی ایران (دانشگاه تهران)

علمی پژوهشی وزارتین

ISC  

 

1397

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحات 157-145

یوسف نادری*

11

ارزیابی صحت پیش بینی ژنومی در معماری های مختلف ژنومی صفات کمی و آستانه ای با جانهی داده های ژنومی شبیه سازی شده، توسط روش جنگل تصادفی

 

مجله پژوهش های تولیدات دامی

(دانشگاه علوم کشاورزی ساری)

علمی پژوهشی وزارتین   

Q1

 ISC

 

 

1397

 

سال نهم/ تابستان 97 / شماره 20

یوسف نادری*

12

بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط با جانهی داده ژنومی شبیه سازی شده با استفاده از مدل های حیوانی مختلف

 

 

مجله تولیدات دامی (دانشگاه تهران)

علمی پژوهشی وزارتین ISC

   

 

1397

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحات 387-375

یوسف نادری*

13

بررسی صحّت مدل ‏های تک صفتی و چند صفتی ژنومی در حضور اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط

مجله تحقیقات تولیدات دامی

(دانشگاه گیلان)

علمی پژوهشی   وزارتین   Q1

ISC

 

 

1398

دوره 20، شماره 4، بهار 1398

یوسف نادری*

14

 

اهمیت خویشاوندی ژنتیکی و رکورد فنوتیپی بر صحت ژنومی داده های جانهی شبیه سازی شده با استفاده از مدل های حیوانی در حضور اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط

 

 

مجله پژوهش های تولیدات دامی

(دانشگاه علوم کشاورزی ساری)

 

علمی پژوهشی وزارتین    Q1

ISC

 

1397

 

سال نهم/ شماره 21 / زمستان 97

یوسف نادری*

15

 

تاثیر نرخ شیوع بیماری در جمعیت مرجع بر عملکرد روش های جنگل تصادفی و بیز آستانه ای  A

 

مجله علوم دامی (پژوهش و سازندگی)

 

 

علمی پژوهشی وزارتین 

ISC

 

 

1398

 

 

 

 

دوره 54، شماره 3

یوسف نادری*

16

 

اثر عوامل مادری بر صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی

 

 

مجله علوم دامی ایران (دانشگاه تهران)

علمی پژوهشی وزارتین   

ISC

 

 

1386

 

دوره 22، شماره 3

یوسف نادری*، رسول واعظ ترشیزی، سید حسن حافظیان، قدرت الله رحیمی

 

17

 

 

Assessment of Genomic Prediction Accuracy of Discrete Traits with Imputation of Missing Genotypes

 

 

 

Animal Science Papers and Reports

 

ISI (WOS)

JCR

 

 

 

2019

 

 

vol. 37, No. 2

 

Yousef  Naderi*

, Saadat Sadeghi

18

 

ارزیابی مقایسه‌ای روش‌ های بوستینگ و بیز A  در چالش‌ های مختلف معماری ژنومی صفات گسسته و پیوسته

 

 

 

مجله پژوهش در  نشخوارکنندگان

( دانشگاه گرگان)

 

علمی پژوهشی وزارتین

  ISC

 

 

1398

 

 

دوره 7، شماره 1

یوسف نادری*

19

 

 

Random Regression Models for Estimation of Covariance Functions of Growth in Iranian Kurdi Sheep

 

 

 

Journal of Livestock Science and Technologies

علمی پژوهشی وزارتین

Q1

ISC

(University of Kerman)

 

 

2019

 

 

 

 

7 (2)

 

یوسف نادری*

20

 

اهمیت بهینه ‌سازی پارامترهای روش‌های یادگیری ماشین بر ارزیابی ژنومی صفات گسسته دودویی با در نظر گرفتن ساختار جمعیت و توزیع متفاوت فنوتیپ در جمعیت مرجع

 

 

 

 

مجله پژوهش های علوم دامی ایران

 ( دانشگاه فردوسی مشهد)

 

 

علمی پژوهشی وزارتین

  ISC

 

 

 

 

1399

 

 

 

 

جلد 12، شماره 1

یوسف نادری*

21

ارزیابی مقایسه‌ای روش‌های Boosting،SS-GBLUP  و SS-Bayes A: با در نظرگرفتن جانهی داده‌های ژنومی

 

 

 

 

مجله ژنتیک نوین

(دانشگاه تهران)

علمی پژوهشی وزارتین

  ISC

 

 

 

1398

 

 

دوره 14، شماره 3

یوسف نادری- *

 اورنگ استقامت

22

اثر طرح های آمیزشی در  پیشرفت ژنتیکی و افزایش میانگین همخونی: مطالعه ای مبتنی بر شبیه سازی

 

 

مجله علوم دامی ایران (دانشگاه تهران)

علمی پژوهشی وزارتین

ISC  

 

1398

 

دوره 50، شماره 4، زمستان 1398

یوسف نادری- *

 میثم  لطیفی

23

ارزیابی ژنومی روش ماشین بردار پشتیبانی و روش‌های رایج پیش بینی ژنومی در  بروز متفاوت فنوتیپ آستانه‌ای ( مطالعه شبیه سازی)

 

 

مجله پژوهش در  نشخوارکنندگان

( دانشگاه گرگان)

علمی پژوهشی وزارتین

  ISC

 

 

1398

 

 

دوره 7، شماره 4

یوسف نادری*

24

Variation in Autosomal and Sex-Linked Genetic Effects for Growth Traits in Markhoz Goat Using Multivariate Animal Models

 

Tropical Animal Health and Production

 

 

ISI (WOS)

JCR

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

Vol. 52, Issue 8

Meysam Latifi,

Yousef  Naderi*

,Amin Mortazavi,

Mehdi Bohlouli,

 Saadat Sadeghi

25

The Importance of Disease Incidence Rate on Performance of GBLUP, Threshold BayesA and Random Forest and Boosting Methods in Original and Imputed Data Set

 

 

 

Spanish Journal of Agricultural Research

 

 

ISI (WOS)

JCR

 

 

 

2020

 

 

 

 

Vol. 18,

 

 No 2

Yousef  Naderi*

, Saadat Sadeghi

26

Direct and maternal genetic components for body weight traits in Markhoz goat

 

Tropical Animal Health and Production

 

ISI (WOS)

JCR

 

 

2022/12

 

 

 

Vol. 53,

 

 Issue 1

Meysam Latifi,

Yousef  Naderi*

Mehdi Bohlouli,

 Saadat Sadeghi

27

اهمیت استفاده از فنوتیپ شجره‌ای و نقش افراد ژنوتیپ نشده بر لزوم به کارگیری مجدد انتخاب ژنومی ناشی از روش‌های تک مرحله‌ای در صفات آستانه‌ای دودویی

 

 

 

مجله علوم دامی ایران (دانشگاه تهران)

 

علمی پژوهشی وزارتین

ISC  

 

 

 

1401

 

 

 

 

دوره 53، شماره 4، زمستان 1401

یوسف نادری *

 

28

Effect of a Multi-carbohydrase on Growth performance, Metabolizable Energy, Nutrients Digestibility and Intestinal Morphology of Broiler Chickens

 

 

Iranian Journal of Applied Animal Science

 

Islamic Azad University, Rasht Branch

علمی پژوهشی وزارتین

ISC  

 

 

1401

 

 

 

 

 

 

Vol. 12 (Issue 4)

M.R. Mohajeri Naw, M. Jafari and

Y. Naderi

29

 

 

 

 

 

 

* منظور  نویسنده مسئول مقاله می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- مقالات ارائه ‌شده در مجلات علمی- ترویجی و علمی مروری:

ردیف

 

عنوان مقاله

مشخصات نشریه

اسامی نویسندگان

نام نشریه

نوع امتیاز

سال

شماره

1

کاربردهای استفاده از آنزیمیت در طیور

دام پرور

 

1396

 

یوسف نادری

2

مطالعه ژن های عمده موثر بر چند قلوزایی در گوسفندان

علوم مرغداری و دامپروری

 

1396

 

یوسف نادری

3

بررسی وضعیت تهویه در سالن های پرورش جوجه گوشتی

دام پرور

 

1396

 

یوسف نادری

4

مسمومیت آبستنی در گوسفند و بز

دام پرور

 

1396

 

یوسف نادری

5

مقاومت میکروبی و استفاده از آنتی بیوتیک ها در دام

دنیای کشت و صنعت

 

1396

 

یوسف نادری

6

کاربرد پروبیوتیک ها در تغذیه طیور

دنیای کشت و صنعت

 

1396

 

یوسف نادری

7

دام و طیور ارگانیک

دنیای کشت و صنعت

 

1396

 

یوسف نادری

8

کاربرد فناوری نانو در اصلاح دام

دنیای کشت و صنعت

 

1396

 

یوسف نادری

9

کاربرد فناوری های زیستی  در اصلاح دام

دنیای کشت و صنعت

 

1396

 

یوسف نادری

10

کاربرد انتخاب ژنومیک در اصلاح نژاد دام

علوم مرغداری و دامپروری

 

1397

 

یوسف نادری

11

نحوه ارزیابی لاشه گوسفند

دنیای کشت و صنعت

 

1397

 

یوسف نادری

12

کاهش استرس حرارتی گاوهای شیری با متعادل کردن جیره

دام پرور

 

1397

 

یوسف نادری

13

مدیریت پرورش جوجه های گوشتی

دنیای کشت و صنعت

 

1397

 

یوسف نادری

14

اثر متقابل ژنتیک و محیط در اصلاح دام

دام پرور

 

1397

 

یوسف نادری

15

بررسی ژنتیکی مقاومت به بیماری ورم پستان

علوم مرغداری و دامپروری

 

1397

 

یوسف نادری

16

تخمین عوامل مؤثر بر صفات وزن بدن در گوسفند نژاد مغانی

علوم مرغداری و دامپروری

 

1397

 

یوسف نادری

17

استرس گرمایی در طیور گوشتی

علوم مرغداری و دامپروری

 

1397

 

یوسف نادری

18

عوامل مؤثر بر تردی گوشت گوسفند

علوم مرغداری و دامپروری

 

1397

 

یوسف نادری

19

نقش ویتامین E  در تغذیه طیور

دنیای کشت و صنعت

 

1397

 

یوسف نادری

20

مروری بر اصلاح نژاد زنبور عسل

دنیای کشت و صنعت

 

1397

 

یوسف نادری

21

روش های اصلاح نژاد گوسفند

دنیای کشت و صنعت

 

1397

 

یوسف نادری

22

بهبود خصوصیات شیر

دنیای کشت و صنعت

 

1397

 

یوسف نادری

23

تاثیر جیره غذایی و ترکیب آن در پرورش گوساله

دنیای کشت و صنعت

 

1397

 

یوسف نادری

24

روش های انجام آزمایش های زیستی بر روی موجوات زنده

دنیای کشت و صنعت

 

1397

 

یوسف نادری

25

ارزیابی تیپ در گاوهای شیری

دنیای کشت و صنعت

 

1397

 

یوسف نادری

26

روش های بهبود ضریب تبدیل غذایی در طیور

دنیای کشت و صنعت

 

1397

 

یوسف نادری

27

مروری بر پرورش بلدرچین

علوم مرغداری و دامپروری

 

1397

 

یوسف نادری

28

بررسی اثرات پروبیوتیک و آنزیم به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک ها در جیره طیور

دنیای کشت و صنعت

 

1397

 

یوسف نادری

29

استرس گرمایی در بوقلمون و راه های کاهش آن

علوم مرغداری و دامپروری

 

1397

 

یوسف نادری

30

آنفولانزای مرغی

دنیای کشت و صنعت

 

1397

 

یوسف نادری

31

نقش کاروتنوئید در ایمنی طیور

دنیای کشت و صنعت

 

1397

 

یوسف نادری

32

روش انجام واکسیناسیون صحیح در طیور

دنیای کشت و صنعت

 

1397

 

یوسف نادری

33

نقش آمین های بیوژنیک در طیور

دنیای کشت و صنعت

 

1397

 

یوسف نادری

34

سالمونلوز در طیور

علوم مرغداری و دامپروری

 

1397

 

یوسف نادری

35

آسپرژیلوس در طیور

علوم مرغداری و دامپروری

 

1397

 

یوسف نادری

36

امنیت زیستی در طیور

دنیای کشت و صنعت

 

1397

 

یوسف نادری

37

نحوه پروار بندی در گوسفند

دنیای کشت و صنعت

 

1398

 

یوسف نادری

38

اثر آنتی اکسیدان های آنزیمی و غیر آنزیمی در تولید مثل

دنیای کشت و صنعت

 

1397

 

یوسف نادری

39

اهمیت پرورش شترمرغ

علوم مرغداری و دامپروری

 

1397

 

یوسف نادری

40

تعیین ترکیب بهینه سنی و جنسی در گله های گوسفند و بز

دنیای کشت و صنعت

 

1397

 

یوسف نادری

41

بیماری های متابولیکی در گاوهای شیری

دنیای کشت و صنعت

 

1397

 

یوسف نادری

42

نقش هورمون رشد در دامپروری

دام پرور

 

1397

 

یوسف نادری

43

انتخاب خروس برای گله های مادر

دنیای کشت و صنعت

 

1398

 

یوسف نادری

44

ارزیابی بازده تولید مرغ های مادر گوشتی

دنیای کشت و صنعت

 

1398

 

یوسف نادری

45

اثر سن مادر بر عملکرد فرزندان در طیور

دنیای کشت و صنعت

 

1398

 

یوسف نادری

46

تاثیر بتائین در کاهش استرس گرمایی

دنیای کشت و صنعت

 

1398

 

یوسف نادری

47

عوامل مؤثر بر طول عمر مفید گاو شیری

دنیای کشت و صنعت

 

1398

 

یوسف نادری

48

مزایا و معایب تلقیح مصنوعی

دنیای کشت و صنعت

 

1398

 

یوسف نادری

49

عوامل مؤثر بر تولید طیور تخم گذار

علوم مرغداری و دامپروری

 

1398

 

یوسف نادری

50

اهمیت تعادل الکترولیتی جیره در جلوگیری از سندروم آسیت در جوجه های گوشتی

علوم مرغداری و دامپروری

 

1398

 

یوسف نادری

51

عوامل مؤثر بر کانی بالیسم و پیشگیری از آن

علوم مرغداری و دامپروری

 

1398

 

یوسف نادری

52

عوامل مؤثر بر فرسایش سنگدان در طیور گوشتی و تخم گذار

علوم مرغداری و دامپروری

 

1398

 

یوسف نادری

53

انرژی مورد نیاز در مرغ تخم گذار تجاری و تاثیر آن بر عملکرد

علوم مرغداری و دامپروری

 

1398

 

یوسف نادری

54

روش های هم زمان سازی فحلی

علوم مرغداری و دامپروری

 

1398

 

یوسف نادری

55

معیارهای انتخاب میش و قوچ در برنامه های اصلاح نژاد گوسفند

علوم مرغداری و دامپروری

 

1398

 

یوسف نادری

56

فاکتورهای مؤثر بر تولید مثل گوسفند

علوم مرغداری و دامپروری

 

1398

 

یوسف نادری

57

اهمیت تلقیح مصنوعی و تکنیک انجماد جنین

علوم مرغداری و دامپروری

 

1398

 

یوسف نادری

58

استراتژی متابولومیکس

علوم مرغداری و دامپروری

 

1398

 

یوسف نادری

59

اصول تغذیه مرغان تخم گذار

دام پرور

 

1398

 

یوسف نادری

60

نقش آنزیم ها در تغذیه طیور

دام پرور

 

1398

 

یوسف نادری

61

نقش تغذیه در کنترل لنگش گاوهای شیری

دام پرور

 

1398

 

یوسف نادری

62

اهمیت سیستم های بیان انرژی در طیور

دام پرور

 

1398

 

یوسف نادری

 

 

63

نقش جیره های کاملا مخلوط در تغذیه گاوهای شیری

دام پرور

 

1398

 

یوسف نادری

64

اهمیت فیزیولوژی تولید شیر 

دام پرور

 

1398

 

یوسف نادری

65

روش های مؤثر عمل آوری خوراک دام

دام پرور

 

1398

 

یوسف نادری

66

اثرات ویتامین D بر بیماری دیسکندروپلازیا در طیور

دام پرور

 

1398

 

یوسف نادری

67

بررسی استفاده از کربوهیدرات ها در جیره گاوهای شیری

علوم مرغداری و دامپروری

 

1398

 

یوسف نادری

68

اهداف نوتریژنومیکس

علوم مرغداری و دامپروری

 

1398

 

یوسف نادری

69

نکات مهم در پرورش ماهیان گرم آبی

علوم مرغداری و دامپروری

 

1398

 

یوسف نادری

70

حیوانات ترانس ژنیک

دام پرور

 

1398

 

یوسف نادری

71

ژله رویال

دام پرور

 

1398

 

یوسف نادری

72

اثر تغذیه بر تولید مثل نشخوارکنندگان

دام پرور

 

1398

 

یوسف نادری

73

کاربرد انتخاب ژنتیکی برای افزایش مقاومت به بیماری ها در حیوانات اهلی

دام پرور

 

1398

 

یوسف نادری

73

نقش پریدوکسین در طیور

علوم مرغداری و دامپروری

 

1398

 

یوسف نادری

74

روش های انتقال ژن در طیور

علوم مرغداری و دامپروری

 

1398

 

یوسف نادری

75

طراحی یک سیستم بسته پرورشی و مقایسه آن با سیستم سنتی در گوسفند نژاد افشاری در استان تهران

علوم مرغداری و دامپروری

 

1398

 

یوسف نادری

76

برآورد مؤلفه های واریانس و کواریانس صفات وزن بدن در گوسفند ماکویی با استفاده از مدل تابعیت تصادفی

علوم مرغداری و دامپروری

 

1398

 

یوسف نادری

77

پرورش بز سانن و آلپاین

علوم مرغداری و دامپروری

 

1398

 

یوسف نادری

78

دوقلوزایی گوسفندان با روش فلاشینگ

علوم مرغداری و دامپروری

 

1398

 

یوسف نادری

79

بررسی استفاده از گیاه دارویی نعناع بر افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی جوجه گوشتی

 

دنیای کشت و صنعت

 

1399

 

یوسف نادری

80

کیست هیداتیک

 

دنیای کشت و صنعت

 

1399

 

یوسف نادری

81

رفتار شناسی شتر

 

دنیای کشت و صنعت

 

1399

 

یوسف نادری

82

نقش ویتامین A در تغذیه طیور

دنیای کشت و صنعت

 

1399

 

یوسف نادری

83

اسیدهای چرب ضروری

دنیای کشت و صنعت

 

1399

 

یوسف نادری

84

مکانیسم عمل هورمن انسولین

دنیای کشت و صنعت

 

1399

 

یوسف نادری

85

نقش فعال سازی کاتالیز شده پراکسیدازها برای آمین های آروماتیک در سرطان پستان           

دنیای کشت و صنعت

 

1399

 

یوسف نادری

86

 نقش آنتی اکسیدان در جلوگیری از تخریب سلول ها توسط رادیکال آزاد                        

دنیای کشت و صنعت

 

1399

 

یوسف نادری

87

توسعه غده پستان در حیوانات

دنیای کشت و صنعت

 

1399

 

یوسف نادری

88

سقط جنین در میش ها    

علوم مرغداری و دامپروری

 

1399

 

یوسف نادری

89

گوشت گوسفند       

دنیای کشت و صنعت

 

1400

 

یوسف نادری

90

مدیریت تغذیه گوسفند     

دنیای کشت و صنعت

 

1400

 

یوسف نادری

91

پرورش گوسفند قره گل   

دنیای کشت و صنعت

 

1400

 

یوسف نادری

92

معرفی نژادهای گوسفند    

دنیای کشت و صنعت

 

1400

 

یوسف نادری

93

اصول تولید گوشت گوسفند    

دنیای کشت و صنعت

 

1400

 

یوسف نادری

94

اصول تغذیه قوچ های مولد   

دنیای کشت و صنعت

 

1400

 

یوسف نادری

95

                        تغذیه گوسفند 

علوم مرغداری و دامپروری

 

1400

 

یوسف نادری

96

انواع روش های پروار بندی گوسفند

علوم مرغداری و دامپروری

 

1400

 

یوسف نادری

97

عوامل عفونی ایجاد کننده سقط جنین در میش ها

علوم مرغداری و دامپروری

 

1400

 

یوسف نادری

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- اجرای طرح­های تحقیقاتی:

ردیف

عنوان طرح

واحد

عنوان

سال اجرا و اتمام

1

تاثیر مولتی آنزیم زیمپکس بر عملکرد رشد، انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم مواد مغذی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی

آستارا

 

طرح پژوهشی

1398

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-  تالیف کتاب:

ردیف

عنوان

1

 

کاربرد نرم افزار R در تجزیه و تحلیل های طرح های آماری  کشاورزی و علوم زیستی

تالیف : یوسف نادری- پیمان فروزش- حجت هاشمی نسب

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

2

روش های کاربردی تجزیه و تحلیل داده ها در علوم کشاورزی و زیستی

تالیف: یوسف نادری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-  پایان نامه های دانشجویی:

ردیف

عنوان

1

بررسی میزان آلودگی به کنه تراشه­ای در زنبورستان­های استان مازندران  (استاد راهنما)

 

2

بررسی تاثیر آنزیم بر قابلیت استفاده از مواد مغذی در جوجه های گوشتی (داوری پایان نامه)

3

تاثیر افزودن آنزیم بر انرژی قابل سوخت و ساز و چسبندگی روده کوچک در جوجه های گوشتی (داوری پایان نامه)

4

بررسی تاثیرات مختلف داروی گیاهی شفا بر روی تولید عسل و جمعیت کلنی های زنبور عسل  (داوری پایان نامه)

 

 

 

 

 

 

11- فعالیتهای علمی-اجرایی

ردیف

عنوان دوره یا کارگاه

1

کارگاه آموزشی نرم افزار R

2

کارگاه آموزشی نرم افزارهای شبیه سازی ژنومیک

3

کلاس های فرهنگی ضیافت اندیشه استادان (120 ساعت)

5

کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه های جدید ارتقاء هیات علمی (8 ساعت)

6

کارگاه آموزشی آشنایی با ابزار و تکنیک های چاپ مقاله (8 ساعت)

7

کارگاه آموزشی مدیریت اطلاعات با نرم افزار END NOTE (16 ساعت)

 

 

 

 

 

12- سایر فعالیت­های اجرایی:

ردیف

عنوان پست

مدت تصدی

از تاریخ

تا تاریخ

1

عضو پژوهشگر باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

 

1397

تا کنون

2

عضو شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی گروه علوم دامی

 

1397

تا کنون

3

استاد رابط گروه آموزشی  علوم دامی

 

1397

تا کنون

4

نماینده دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد

 

1397

تا کنون

5

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا در سال 1397

 

1397

تا کنون

 

6

داور مجلات علمی پژوهشی وزارتین

( مجله پژوهش های تولیدات دامی-

مجله علوم دامی ( پژوهش و سازندگی ))

 

1395

تا کنون

7

راه اندازی، گرفتن  مجوز و تصویب رشته ژنتیک و اصلاح دام در دانشگاه آزاد واحد آستارا

 

1394

تاکنون

8

دانشجوی ممتاز علمی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و کسب رتبه اول در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه آزاد اسلامی

( واحد علوم و تحقیقات تهران )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- کارگاهها و نرم افزارها:

ردیف

عنوان دوره یا کارگاه

1

دوره آموزشی نرم افزار MATLAB

2

دوره آموزشی نرم افزار  SPSS و  SAS

3

دوره آموزشی نرم افزار MINI Tab و Excel

 

 

 

 

 

 

                                       14- عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

ردیف

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

1

1.       عضو انجمن علوم دامی بریتانیا (British Society of Animal Science-BSAS)

 

2

1.       عضو انجمن ژنتیک ایران (Iranian Genetics Society)

3

2.       عضو انجمن علوم دامی ایران

4

3.       عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

5

عضو نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 

 

 

تعداد نمایش : 3662 <<بازگشت