يکشنبه ٠٨ خرداد ١٤٠١  |  
 منیژه پیردل 
منیژه پیردل تاریخ ثبت : 1397/03/28
طبقه بندي : گروه علوم پزشکی ,
نام و نام خانوادگی : منیژه پیردل
عکس :
عنوان گروه آموزشی : گروه علوم پزشکی
مرتبه علمی : مربی
آدرس پست الکترونیک : m.pirdel@iau-astara.ac.ir
مقالات ارائه شده : <#f:91/>
رزومه :

 

كارنامه سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي

 

·        سوابق تحصيلي

الف) تحصيلات عاليه

 

رشته تحصيلي

گرايش رشته تحصيلي

درجه علمي

دانشگاه محل تحصيل

شهر محل تحصيل

كشور محل تحصيل

تاريخ فراغت از تحصيل

كارداني:

 

 

 

 

 

 

کارشناسی:

مامایی

-

 

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

رشت

ایران

9/7/82

کارشناسی ارشد:  

مامایی

آموزش مامایی

 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تبریز

ایران

16/5/86

دکترا:

 

 

 

 

 

 

 

ب) پايان‌نامه‌هاي نوشته شده در دوران تحصيل

* چكيده پايان نامه پيوست شود

عنوان پايان‌نامه

مقطع تحصيلي

نام استاد يا اساتيد راهنما

مقایسه درد زایمان و عوامل موثر بر درک درد زایمان در زنان نخست­زا و چندزا مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی الزهراء تبریز- سال 1385

کارشناسی ارشد

مهین کمالی فرد

 

 

 

 

موقعيت‌‌هاي شغلي و حرفه‌اي

الف) سابقه ارائه خدمات آموزشي

مؤسسه محل تدريس

مقطع تحصيلي

نوع درس*

عنوان درس

سال تدريس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

کاردانی

 

 

کاردانی

تئوري

 

 

عملی

اصول و فنون پرستاری و مامایی- فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی جراحی

 

بیماریهای زنان- اصول و فنون پرستاری و مامایی

 

87-86

 

 

87-86

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

 

کارشناسی

تئوري

بارداری و زایمان- تنظیم خانواده- فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی جراحی- اصول و فنون پرستاری و مامایی- روانپزشکی در مامایی- جنین شناسی- رادیولوژی و سونولوژی در مامایی

 

89-87

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

کارشناسی

عملی

بیماریهای کودکان- نوزادان- بارداری و زایمان- بیماریهای زنان- اصول و فنون پرستاری و مامایی

89-87

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

کارشناسی

تئوري

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان- جنین شناسی- بیماریهای کودکان- فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی جراحی 1و 3، تاریخ و اخلاق و مقررات مامایی و پزشکی- تنظیم خانواده

90-89

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

کارشناسی

عملی

بیماریهای زنان- بیماریهای داخلی جراحی

 

90-89

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

کارشناسی

تئوري

 تنظیم خانواده- اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل- نوزادان- فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی جراحی2

 

91-90

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

کارشناسی

عملی

نوزادان- بیماریهای زنان

91-90

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

کارشناسی

تئوري

 فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی جراحی1 و 3- بیحسی و بیهوشی در مامایی

93-92

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

کارشناسی

عملی

 نشانه شناسی و معاینات فیزیکی- بیماریهای داخلی و جراحی

93-92

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

کارشناسی

تئوري

بیماریهای داخلی و جراحی 1-3، نوزادان، بارداری و زایمان 1-3، اخلاق و مقررات مامایی، اصول و فنون پرستاری و مامایی، بیماریهای زنان و نازایی

94-93

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

کارشناسی

تئوري

 بیماریهای کودکان، بیحسی و بیهوشی در مامایی، کاربرد سونوگرافی و رادیولوژی در مامایی، اختلالات جنسی، بیماریهای داخلی و جراحی، اصول روانپزشکی در مامایی

95-94

  • منظور از نوع درس، دروس تئوري، دروس عملي، تدريس در اتاق عمل، آموزش در عرصه، آموزش‌هاي باليني و مواردي از اين قبيل است.
  • در صورت تعدد و کمیت بالای تدریس ردیف های جدول قابل افزایش میباشد

 

ب) سابقه ارائه خدمات حرفه‌اي (مشاوره، همكاري و غيره)

نوع خدمت حرفه‌اي

مركز يا سازمان دريافت كننده خدمات

تاريخ ارائه خدمات

 

 

 

 

 

 

 

ج) سابقه موقعيت‌‌ها و پست‌هاي اجرايي (مرتبط با آموزش و تحقيقات)

سمت

نوع وظايف محوله

مكان فعاليت

نام، رتبه علمي و رشته تحصيلي مسئول مافوق

تاريخ

از

لغايت

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

دکتر موسی رضوانی چمن گل، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

95-93

مدیر گروه پرستاری و مامایی

 

واحد آستارا

دکتر موسی رضوانی چمن گل، سرپرست دانشگاه آزاد

94-93

 

د) سابقه فعاليت و پست‌هاي اجرايي (غيرمرتبط با آموزش و تحقيقات)

عنوان سمت

وظيفه

مكان فعاليت

مافوق

تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        تشويق‌، بورس تحصيلي، جوايز، تقديرها

* گواهي يا هرگونه مدرك پيوست شود.

عنوان

علت دريافت

محل دريافت

مقام اعطاكننده

تاريخ دريافت

لوح تقدیر

دانش آموخته ممتاز دوره کارشناسی

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی رشت

82

لوح سپاس و تقدیر

 

روز سپاس و تجلیل از مقام معلم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

ریاست دانشگاه

89

لوح سپاس و تقدیر

روز جهانی ماما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

ریاست دانشگاه

90-89-87

لوح سپاس و تقدیر

روز جهانی ماما

شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا

رئیس شبکه بهداشت

87

لوح سپاس

هفته پژوهش و فناوری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

ریاست دانشگاه

93

 

·        عضويت در انجمن‌ها و مجامع علمي

نام مجمع

نوع همكاري و سمت

محل فعاليت مجمع

مدت عضويت

از

لغايت

عضو نظام پزشکی ایران

 

 

92

تاکنون

 

 

 

 

 

 

·        عضويت در كميته‌ها و شوراها

نام كميته يا شورا

نوع همكاري با كميته يا شورا

مكان يا سازمان مربوطه

مدت فعاليت

از

لغايت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        پروژه‌هاي تحقيقاتي تصويب‌شده

عنوان طرح

نوع فعاليت در طرح (مجري اصلي، مدير اجرايي، همكار، مشاور و غيره)

مؤسسه محل پژوهش

وضعيت فعلي طرح

طول مدت طرح

اثر مقایسه عوامل موثر بر درک درد زایمان در دوره پس از زایمان در مادران نخست­زا و چندزا

همکار

دانشگاه علوم پزشکی تبریز- بیمارستان الزهراء

اتمام یافته

یک سال

 

 

 

 

 

 

 

 

·        پايان‌نامه‌هاي سرپرستي‌شده يا مشاوره شده

عنوان پايان‌نامه

دوره تحصيلي ارائه پايان‌نامه

محل انجام پايان‌نامه

سمت در پايان‌نامه

تاريخ دفاع از پايان‌نامه

 

 

 

 

 

 

·        فعاليت‌هاي ويراستاري و همكاري با هيأت تحريريه مجلات علمي

* گواهي پيوست شود.

نام مجله

محل انتشار مجله

نوع همكاري با مجله

مدت همكاري

از

لغايت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        شركت در دوره‌هاي مختلف (آموزشي، پژوهشي و اجرايي)

نام دوره

نوع (سطح) دوره

محل برگزاري

تاريخ برگزاري

کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش

مقدماتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

87

آشنایی با شیوه­های تولید و چاپ مقالات علمی در مجلات ISI

مقدماتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

87

آشنایی با نرم افزار PowerPoint

مقدماتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

87

آشنایی با نرم افزار word

مقدماتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

89

کارگاه آشنایی با آمار و نرم افزار SPSS

مقدماتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

93

 

·        شركت در هم‌انديشي‌ها، بازآموزي‌ها و كارگاه‌ها

نام هم‌انديشي، بازآموزي، كارگاه و غيره

طول مدت دوره

محل برگزاري

تاريخ برگزاري

سمینار علمی- پژوهشی دانشجویی انتخاب جنسیت قبل از لقاح

1 روز

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

80

دوره بازآموزی ترویج تغذیه با شیر مادر

6 ساعت

دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

85

کارگاه روش تحقیق

6 ساعت

دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

85

کارگاه آشنایی با تفسیر سوره فرقان

16 ساعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

93

کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اندیشه سیاسی اسلام سطح 1

16 ساعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

93

کارگاه ضیافت اندیشه استادان با موضوع اخلاق حرفه­ای 1

16 ساعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

94

کارگاه معرفت افزایی ویژه اعضای هیات علمی با عنوان روش تحقیق و تحلیل مسائل 

8 ساعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

94

کارگاه تدوین طرح درس

8 ساعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

94

 

تدریس کارگاه آموزشی با عنوان انحرافات جنسی و درمان آنها به مدت 8 ساعت

ویژه کارکنان خانم دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

 

93

 

 

 تدریس کارگاه آموزشی با عنوان پوکی استخوان به مدت 16 ساعت

ویژه کارکنان  دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

 

94

تدریس کارگاه آموزشی با عنوان پیشگیری و درمان دیابت با فعالیتهای بدنی به مدت 16 ساعت

ویژه کارکنان  دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

 

94

شرکت در برنامه غیر حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی با عنوان سرطان پستان 1، 2 و 3

مجازی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

92

شرکت در برنامه غیر حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی با عنوان مقایسه کلومیفن و تاموکسیفن بر حاملگی در زنان نابارور

مجازی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

92

شرکت در برنامه غیر حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی با عنوان بررسی استریای حاملگی و عوامل همراه در زنان باردار نخست­زا

مجازی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

92

شرکت در دوره آموزش مجازی Global Health با عنوان Preventing Postpartum Hemorrhage

مجازی

سازمان بهداشت جهانی (WHO)

Washington

92

شرکت در دوره آموزش مجازی Global Health با عنوان Cervical Cancer Prevention

مجازی

سازمان بهداشت جهانی (WHO)

Washington

92

شرکت در دوره آموزش مجازی Global Health با عنوان Gender and sexual and Reproductive Health

مجازی

سازمان بهداشت جهانی (WHO)

Washington

92

شرکت در دوره مجازی با عنوان Doppler Ultrasound

مجازی

The Fetal Medicine Foundation

London, 
United Kingdom

92

 

شرکت در دوره مجازی با عنوان Cervical Assessment

مجازی

The Fetal Medicine Foundation

London, 
United Kingdom

92

شرکت در دوره مجازی با عنوان Basic fetal echocardiography

مجازی

The Fetal Medicine Foundation

London, 
United Kingdom

92

شرکت در دوره مجازی با عنوان Fetal cardiac defects

مجازی

The Fetal Medicine Foundation

London, 
United Kingdom

94

شرکت در دوره آموزش مجازی Global Health با عنوان IUD

مجازی

سازمان بهداشت جهانی (WHO)

Washington

94

شرکت در برنامه غیر حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی با عنوان

دارو در دوران بارداری

مجازی

 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

94

 

شرکت در دوره کوتاه مدت تخصصی با عنوان تدوین طرح درس

 

مجازی

واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

94

شرکت در دوره کوتاه مدت تخصصی با عنوان آشنایی با راهنمایی و مشاوره

 

مجازی

واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

94

شرکت در دوره با عنوان Cancer Stem Cells, Hypoxia and Tumor Treatment Response

مجازی

Webinar

94

شرکت در دوره کوتاه مدت تخصصی با عنوان طراحی سوالات چند گزینه­ای (MCQ)

مجازی

واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

95

 

·        انتشارات

الف) كتب منتشرشده

همكار/ همكاران

عنوان كتاب

نوع كار (ترجمه، تأليف، گردآوري، ويرايش)

ناشر

شهر و كشور محل نشر

سال چاپ

راضیه لطفی- منیژه پیردل

اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل

تالیف

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

تهران- ایران

1388

ب) مقالات منتشرشده

* متن كامل مقاله پيوست شود.

نويسنده‌(گان)

عنوان مقاله

نام نشريه

جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

مهین کمالی فرد- منیژه پیردل- سهیلا بانی- مرتضی قوجازاده- سیمین تقوی

Comparison and evaluation of labor pain and factors influencing pain perception in primiparous and multiparous women referring to Tabriz Alzahra educational center in 2005-2006

Research Journal of Medical Sciences

(Pakistan)

1

5

271-278

2007

منیژه پیردل- مهین کمالی فرد- سهیلا بانی- دکتر مرتضی قوجازاده

مقایسه درد زایمان و عوامل موثر بر درد درک زایمان در زنان نخست­زا و چندزا

مجله پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2

5

37-46

2007

منیژه پیردل- لیلا پیردل

Perceived environmental stressors and pain perception during labor among primiparous and multiparous women

Journal of Reproductive and Infertility

(Iran)

10

3

217-223

2009

لیلا پیردل- منیژه پیردل

Role of Iron Overload-induced Macrophage Apoptosis in the Pathogenesis of Peritoneal Endometriosis

Reproduction Journal

(ISI)

England

147

6

199-207

2014

منیژه پیردل- لیلا پیردل

A comparison of women's expectations of labor and birth

with the experiences in primiparas and multiparas with

normal vaginal delivery

 

 

Journal of Kathmandu Medical College

(Nepal)

4(1)

11

16-25

2015

 

ج) مقالات ارائه شده در همايش، كنفرانس و غيره

* چكيده  مقاله پيوست شود.

نويسنده(گان)

عنوان مقاله

عنوان همايش، كنفرانس و غيره

محل برگزاري

نحوه ارائه مقاله (سخنراني يا پوستر)

سال ارائه

منیژه پیردل- مهین کمالی فرد- مرتضی قوجازاده

بررسی تاثیر عوامل محیطی، درمانی و مراقبیت استرس­زا در بخش زایمان بر شدت درد زایمان در زنان نخست­زا و چندزا

همایش سراسری زایمان طبیعی

دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

سخنرانی

86

مهین کمالی فرد- منیژه پیردل- سهیلا بانی- مرتضی قوجازاده

مقایسه درد زایمان و عوامل موثر بر درد زایمان در زنان نخست­زا و چندزا مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی درمانی الزهراء تبریز- سال 1385

هفتمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پوستر

86

منیژه پیردل- لیلا پیردل

تاثیر عوامل تنیدگی آور بخش زایمان بر شدت درد زایمان زنان نخست زا و چندزا

هشتمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

پوستر

88

منیژه پیردل- لیلا پیردل

Resistance strategies against sexual assault

اولین کنگره بین المللی پزشکی قانونی ایران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پوستر

88

منیژه پیردل- لیلا پیردل

عفونت پاپیلوما ویروس انسانی و سرطان پستان

پنجمین کنگره بین المللی سرطان پستان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پوستر

88

منیژه پیردل- لیلا پیردل

کاربرد هنر درمانی در بیماران مبتلا به سرطان

دومین کنگره مراقبتهای حمایتی و تسکینی در سرطان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پوستر

88

منیژه پیردل- لیلا پیردل

Effects of Oral Hormonal contraception on serum levels of Coenzyme Q10, vitamin E and Total Antioxidant Activity

2nd International Congress on Reproductive Health and Family planning

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

سخنرانی

89

منیژه پیردل- لیلا پیردل

تجربه زنان از مدلهای مراقبتی ماما در طی لیبر و زایمان

همایش ملی رویکردهای نوین در حفظ و ارتقاء سلامت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

سخنرانی (شرکت در پنل علمی در همایش)

90

لیلا پیرل- منیژه پیردل

Toxicological evaluation of acutely exposed to insecticides on the immune function in sudden cardiac death

اولین کنگره بین المللی پزشکی قانونی ایران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پوستر

88

لیلا پیرل- منیژه پیردل

ازن تراپی در سرطان پستان

چهارمین کنگره بین المللی سرطان پستان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پوستر

87

لیلا پیرل- منیژه پیردل

Role of heme oxygenase-1 deficiency in recurrent IVF failure

3rd Yazd international student Award and Congress in Reproductive Medicine

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

پوستر

88

لیلا پیرل- منیژه پیردل

نقش مازاد آهن در القاء آپوپتوز در ماکروفاژهای صفاقی بیماران مبتلا به اندومتریوز

چهاردهمین کنگره سراسری سالیانه تازه­های باروری و ناباروری (اندومتریوز)

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پوستر

87

لیلا پیرل- منیژه پیردل

Vaccines and immunological control of fertility

International Congress on Family planning: innovative approaches

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پوستر

87

لیلا پیرل- منیژه پیردل

Dendritic Cell Tolerogenicityin immunomodeulation by Vitamin D in HTLV-1 Associated Adult T-cell Leukemia/Lymphoma

1st International Congress HTLV-I and Associated Disease in Iran

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پوستر

89

لیلا پیرل- منیژه پیردل

Platelet-Rich Plasma (PRP) as an Immunomodulator in repair and Regeneration Processes

3rd Congress of Labrotary&Clinic Pediatrics

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پوستر

89

لیلا پیرل- منیژه پیردل

Cardiac Mito Chondrial Nitric Oxide Synthase Dysfunction in Oxidative Stress-Induced Heart failure Following Carbon Monoxide Poisoning

 

3nd Annual Iranian International Congress of Forensic Medicine

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پوستر

94

 

·        اعلام علائق حرفه‌اي

§        درد زایمان و روشهای تسکین درد غیر دارویی

§        سرطانهای شایع زنان

§         ارتقاء سلامت و بهداشت روان در زنان

§        کیفیت زندگی در سنین بلوغ، باروری و یائسگی در زنان

§        عفونتهای شایع در بیماریهای زنان

 

 

 

 

 

تعداد نمایش : 2971 <<بازگشت