يکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١  |  
 دکتر حسین اصغری 
دکتر حسین اصغری تاریخ ثبت : 1397/03/27
طبقه بندي : گروه جغرافیا ,
نام و نام خانوادگی : دکتر حسین اصغری
عکس :
عنوان گروه آموزشی : گروه جغرافیا
مرتبه علمی : استادیار
آدرس پست الکترونیک : h.asghari@iau-astara.ac.ir
مقالات ارائه شده : <#f:91/>
رزومه :

 

كارنامه سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي

 

·        سوابق تحصيلي

الف) تحصيلات عاليه

 

رشته تحصيلي

گرايش رشته تحصيلي

درجه علمي

دانشگاه محل تحصيل

شهر محل تحصيل

كشور محل تحصيل

تاريخ فراغت از تحصيل

حغرافیا

طبیعی

لیسانس

دانشگاه تبریز

تبریز

ایران

1368

حغرافیای طبیعی

ژئومورفولوژی-هیدرولوژی

فوق لیسانس

دانشگاه تهران

تهران

ایران

1373

حغرافیای طبیعی

ژئومورفولوژی

دکتری

علوم وتحقیقات

تهران

ایران

1380

 

ب) پايان‌نامه‌هاي نوشته شده در دوران تحصيل

* چكيده پايان نامه پيوست شود

عنوان پايان‌نامه

مقطع تحصيلي

نام استاد يا اساتيد راهنما

هیدرومورفولوژی حوضه آبریز حبله رود

فوق لیسانس

دکترجمشید جداری عیوضی

ژئومورفولوژی کمی حوضه آبخیز حبله رود به منظور مدیربت محیط

دکتری

دکترشاهپور گودرزی نژاد

 

موقعيت‌‌هاي شغلي و حرفه‌اي

الف) سابقه ارائه خدمات آموزشي

مؤسسه محل تدريس

مقطع تحصيلي

نوع درس*

عنوان درس

سال تدريس

واحد آستارا

لیسانس و فوق لیسانس

نظری و عملی

دروس مختلف ژئومورفولوژی

از 1376 تاکنون

واحد تهران مرکزی

لیسانس و فوق لیسانس

نظری و عملی

دروس مختلف ژئومورفولوژی و روش تحقیق

از 1382 تا 1394

 

 

 

 

 

  • منظور از نوع درس، دروس تئوري، دروس عملي، تدريس در اتاق عمل، آموزش در عرصه، آموزش‌هاي باليني و مواردي از اين قبيل است.
  • در صورت تعدد و کمیت بالای تدریس ردیف های جدول قابل افزایش میباشد

 

 

ب) سابقه ارائه خدمات حرفه‌اي (مشاوره، همكاري و غيره)

نوع خدمت حرفه‌اي

مركز يا سازمان دريافت كننده خدمات

تاريخ ارائه خدمات

 

 

 

 

 

 

 

ج) سابقه موقعيت‌‌ها و پست‌هاي اجرايي (مرتبط با آموزش و تحقيقات)

سمت

نوع وظايف محوله

مكان فعاليت

نام، رتبه علمي و رشته تحصيلي مسئول مافوق

تاريخ

از

لغايت

مدیر گروه جغرافیای طبیعی

 

آستارا

دکتر بهرام خشنودی

1377تا1385و1387تا1388

مسئول نظارت و ارزیابی آموزشی واحد آستارا

 

 

    آستارا

دکتر  مصطفی معدنی پور دکتر پرستو حبیبی   و دکتر بهرام خوشنودی

1388 تا 1394

 

د) سابقه فعاليت و پست‌هاي اجرايي (غيرمرتبط با آموزش و تحقيقات)

عنوان سمت

وظيفه

مكان فعاليت

مافوق

تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        تشويق‌، بورس تحصيلي، جوايز، تقديرها

* گواهي يا هرگونه مدرك پيوست شود.

عنوان

علت دريافت

محل دريافت

مقام اعطاكننده

تاريخ دريافت

پژوهشگر برتر(نفر اول)

انجام طرحهای پژوهشی

واحد آستارا

رییس واحد

1384

نفرات برتر علمی فرهنگی

 

واحد آستارا

رییس دفتر فرهنگ اسلامی واحد

1384و

1389

 

·        عضويت در انجمن‌ها و مجامع علمي

نام مجمع

نوع همكاري و سمت

محل فعاليت مجمع

مدت عضويت

از

لغايت

انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

عضو

تهران

1390

تاکنون

 

 

 

 

 

·        عضويت در كميته‌ها و شوراها

نام كميته يا شورا

نوع همكاري با كميته يا شورا

مكان يا سازمان مربوطه

مدت فعاليت

از

لغايت

شورای آموزشی واحد

عضو

واحد آستارا

1377تا1393

شورای پژوهشی

عضو

واحد آستارا

1377تا 1391

  1395تاکنون

             شورای انتشارات واحد

             عضو

                 واحد آستارا

1380 تا1388 و1391 تا1393

         کمیسیون موارد خاص

عضو اصلی و علی البدل

                واحد آستارا

1387 تا 1393

    کمیته انتظامی اعضای هیا ت علمی

   عضو و دبیر کمیته

                واحد آستارا

1388 تا1395 

 

 

·        پروژه‌هاي تحقيقاتي تصويب‌شده

عنوان طرح

نوع فعاليت در طرح (مجري اصلي، مدير اجرايي، همكار، مشاور و غيره)

مؤسسه محل پژوهش

وضعيت فعلي طرح

طول مدت طرح

پهنه بندی خطر زمین لغزش در مسیر جاده آستارا-اردبیل

مجری اصلی

واحد آستارا

پایان یافته

5/1سال

مورفودینامیک حوضه آبخیز لوندویل چای و ممیزی مناطق آسیب پذیر . . . .

مجری اصلی

واحد آستارا

پایان یافته

5/1سال

 

طرح تفصیلی محورهای مختلف شهری بندر کیاشهر

مجری اصلی

جهاد دانشگاهی گیلان

پایان یافته

5/1سال

نقشه برداری سه محور شهری بندر کیاشهر

مجری اصلی

جهاد دانشگاهی گیلان

پایان یافته

5/1سال

فهرست الفبایی نقشه های توپوگرافی ایران با اهداف آموزشی در دانشگاه ها

مجری اصلی

واحد آستارا

پایان یافته

6 ماه

توانهای محیطی شهرستان آستارا در راستای دستیابی به توسعه پایدار

همکار طرح

واحد آستارا

پایان یافته

1سال

 

·        پايان‌نامه‌هاي سرپرستي‌شده يا مشاوره شده

متعدد حداقل 50 پایاننامه کارشناسی ارشددر واحد های تهران مرکزی و آستارا

عنوان پايان‌نامه

دوره تحصيلي ارائه پايان‌نامه

محل انجام پايان‌نامه

سمت در پايان‌نامه

تاريخ دفاع از پايان‌نامه

برآورد میزان فرسایش و رسوب حوضه دیباج به روش پسیاک در محیط GIS

کارشناسی ارشد

واحد تهران مرکزی

استاد راهنما

اسفند 1383

بررسی هیدرو ژئومورفولوژی حوضه خسرود

ارشد

تهران مرکزی

راهنما

1384

بررسی هیدرومورفولوژی حوضه آبریز کبیر رود

ارشد

تهران مرکزی

راهنما

1384

بررسی هیدرومورفولوژی حوضه آبخیز رودخانه الیکا

ارشد

تهران مرکزی

راهنما

1385

بررسی توانمندیهای گردشگری شهرستان ساوجبلاغ

ارشد

تهران مرکزی

راهنما

1389

بررسی هیدرومورفولوژی حوضه آبخیز رودخانه سیرا

ارشد

تهران مرکزی

راهنما

1386

شناسایی پتانسیل های ژئو توریسم استان لرستان بر اساس مدل AHP

ارشد

تهران مرکزی

راهنما

1387

 

·        فعاليت‌هاي ويراستاري و همكاري با هيأت تحريريه مجلات علمي

* گواهي پيوست شود.

نام مجله

محل انتشار مجله

نوع همكاري با مجله

مدت همكاري

از

لغايت

جغرافیا

تهران مرکزی

داوری مقالات

1387 تا1394

 

 

 

 

 

·        شركت در دوره‌هاي مختلف (آموزشي، پژوهشي و اجرايي)

نام دوره

نوع (سطح) دوره

محل برگزاري

تاريخ برگزاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        شركت در هم‌انديشي‌ها، بازآموزي‌ها و كارگاه‌ها

متعدد از جمله :

نام هم‌انديشي، بازآموزي، كارگاه و غيره

طول مدت دوره

محل برگزاري

تاريخ برگزاري

کارگاه سنجش و نظارت

2روز

واحد تنکابن

1381

کارگاه بهینه سازی روابط استاد و دانشجو

2روز

واحد آستارا

1385

کارگاه GIS

20ساعت

واحد آستارا

1387

کارگاه مکالمه زبان انگلیسی مقدماتی

24ساعت

منطقه هشت

1384

کارگاه مکالمه زبان انگلیسی پیشرفته

24ساعت

منطقه هشت

1384

کارگاه نظارت وارزیابی آموزشی

2 روز

واحد لاهیجان

1390

 

·        انتشارات

الف) كتب منتشرشده

همكار/ همكاران

عنوان كتاب

نوع كار (ترجمه، تأليف، گردآوري، ويرايش)

ناشر

شهر و كشور محل نشر

سال چاپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب) مقالات منتشرشده

* متن كامل مقاله پيوست شود.

نويسنده‌(گان)

عنوان مقاله

نام نشريه

جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

حسین اصغری

مدیریت ژئومورفولوژیکی حوضه حبله رود بر پایه . . . .

دانشنامه

 

20

 

1382

حسین اصغری و مریم مخبری

مدیریت قبل از بحران حوضه فرحزاد تهران

جغرافیای طبیعی لارستان

 

 

 

در دست چاپ

Hossein asghari

Ali shafeghati

Sedigheh hasanimehr

Handicraft and its effect economy and rural development

International journal of management and humanity sciences

2(8)

 

838 تا

843

2013

Hossein asghari safoura ghobadi

The role of geomorphological parameters at location finding and physical development of rasht city

VISI JOURNAL Akademik

5

 

121-126

2015

Hossein asghari and Aref razmi soha

Study of vegetation role effective on sedimentation and erosion in Lavandevilchay basin Astara

Advances in environmental biology

8(6)

 

3286-3288

2014

Azarnia narges, asghari hossein, hasanimehr seddigheh

Investigating erosion and sediment in Baharestan,s dranage watershed in Astara city for invironmental management

International journal of basic sciences and applied reserved

3

SP

149-152

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج) مقالات ارائه شده در همايش، كنفرانس و غيره

* چكيده  مقاله پيوست شود.

نويسنده(گان)

عنوان مقاله

عنوان همايش، كنفرانس و غيره

محل برگزاري

نحوه ارائه مقاله (سخنراني يا پوستر)

سال ارائه

حسین اصغری

پژوهشی در مورفودینامیک حوضه لوندویل چای

راهکار های توسعه در جغرافیا

آستارا

سخنرانی

1386

حسین اصغری

بررسی رویکرد زیست محیطی در سند ملی توسعه . . .

 همایش ملی مدیریت ورویکردهای جغرافیایی در بهره برداری بهینه از منابع

آستارا

سخنرانی

1388

حسین اصغری

مدیریت قبل ازبحران فرحزاد

 

همایش ملی جغرافیا

آستارا

سخنرانی

1391

حسین اصغری

مدیریت ژئومورفولوژیکی . .

÷همایش داخلی جغرافیا

آستارا

سخنرانی

1382

حسین اصغری

کاربرد gisدرعمران

 

آستارا

سخنرانی

1380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        ساير موارد (ضميمه كارنامه)

-راه اندازی تاسیس وتصویب گروه جغرافیا در آستارا 1377                                                                                   

-راه اندازی تاسیس وتجهیز آزمایشگاه جغرافیا در واحد آستارا 1378

-دبیر همایش داخلی جغرافیا واحد آستارا1382

-عضو کمیته داوران همایش منطقه ای جغرافیا واحد آستارا1385

-عضو کمیته داوران همایش ملی جغرافیا و مدیریت محیط واحد آستارا 1387          

-عضو کمیته داوران و کمیته اجرایی دومین همایش ملی جغرافیا واحد آستارا 1389

-عضو کمیته داوران همایش ملی ژئومورفولوژی واحد تهران مرکزی 1389

-عضو کمیته داوران دومین همایش ملی ژئومورفولوژی واحد تهران مرکزی 1391

 

·        اعلام علائق حرفه‌اي

 

 

تعداد نمایش : 1873 <<بازگشت