سه شنبه ٢٦ دی ١٣٩٦  |  
 زهرا اسپیدکار 
زهرا اسپیدکار تاریخ ثبت : 1395/03/24
طبقه بندي : اساتید گروه کشاورزی ,
نام و نام خانوادگی : زهرا اسپیدکار
عکس : <#f:86/>
عنوان گروه آموزشی : گروه کشاورزی
مرتبه علمی : مربی
آدرس پست الکترونیک : s.espidkar@iau-astara.ac.ir
فایل رزومه1 : <#f:87/>
فایل رزومه : <#f:90/>
مقالات ارائه شده : <#f:91/>
تعداد نمایش : 349 <<بازگشت