جمعه ٠٢ فروردين ١٣٩٨  |  
 معاون آموزشي و پژوهشی 

معاونت آموزشي و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

نام و نام خانوادگي : بهرام خوشنودی

دكتري زبان و ادبیات فارسی

 


·        سوابق تحصيلي

الف) تحصيلات عاليه

 

رشته تحصيلي

گرايش رشته تحصيلي

درجه علمي

دانشگاه محل تحصيل

شهر محل تحصيل

كشور محل تحصيل

تاريخ فراغت از تحصيل

كارداني:

 

 

 

 

 

 

کارشناسی:

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی

شهید بهشتی تهران

تهران

ایران

تیر ماه 68

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکز

تهران

ایران

اسفند 73

دکتري:

زبان و ادبیات فارسی

دکتری

واحد علوم و تحقيقات تهران

تهران

ايران

خرداد 82

 

ب) پايان‌نامه‌هاي نوشته شده در دوران تحصيل

* چكيده پايان نامه پيوست شود

عنوان پايان‌نامه

مقطع تحصيلي

نام استاد يا اساتيد راهنما

شرح و توضیح 12 قصیده از دیوان خاقانی

 كارشناسي ارشد

دکتر جلیل تجلیل

شرح و توضیح و تفسیر تحفه الاحرار جامی

دکتری

دکتر جلیل تجلیل

 

موقعيت‌‌هاي شغلي و حرفه‌اي

الف) سابقه ارائه خدمات آموزشي

مؤسسه محل تدريس

مقطع تحصيلي

نوع درس*

عنوان درس

سال تدريس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

كارشناسي

اصلي و تخصصي

قصايد خاقاني - سبك شناسي -غزلیات شمس و ...  

85-73

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

كارشناسي

اصلي و تخصصي

قصايد خاقاني - سبك شناسي -غزلیات شمس -معانی و بیان و عربی

73 تا كنون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

كارشناسي ارشد

اصلي و تخصصي

شاهنامه -سنايي و ناصر خسرو- خاقانيو

 ومثنوی مولوی

88 تا كنون

  • منظور از نوع درس، دروس تئوري، دروس عملي، تدريس در اتاق عمل، آموزش در عرصه، آموزش‌هاي باليني و مواردي از اين قبيل است.

 

 

ب) سابقه ارائه خدمات حرفه‌اي (مشاوره، همكاري و غيره)

نوع خدمت حرفه‌اي

مركز يا سازمان دريافت كننده خدمات

تاريخ ارائه خدمات

آیین نگارش و مکاتبات اداری

بانك ملي ايران (سرپرستی گیلان )

89

آیین نگارش و مکاتبات اداری

فرمانداری آستارا

92

گزارش نویسی

فرمانداری آستارا

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج) سابقه موقعيت‌‌ها و پست‌هاي اجرايي (مرتبط با آموزش و تحقيقات)

سمت

نوع وظايف محوله

مكان فعاليت

نام، رتبه علمي و رشته تحصيلي مسئول مافوق

تاريخ

از

لغايت

مدیر گروه زبان  ادبیات فارسی

أموزشي

أستارا

معاونا ن آموزشی و قت

75           85

معاون آموزشی  دانشگاه آستارا

آموزشی

أستارا

ریاست دانشگاه - دکتر گودرزوند چگینی -دکترای مدیریت

85         88  

 

مدیر گروه زبان  ادبیات فارسی کارشناسی و ارشد

آموزشی

أستارا

معاون آموزشی دانشگاه دکتر معدنی پور-دکتر حبیبی

88 تا مهر93

 

معاون آموزشی  دانشگاه آستارا

آموزشی

أستارا

ریاست واحد آستارا دکتر موسی رضوانی دکترای مدیریت

ازمهر93 تا پایان آبان94

 

معاون آموزشی و پژوهشی  دانشگاه آستارا

آموزشی و پژوهشی

أستارا

ریاست واحد آستارا دکتر آزاد خلیلی موسوی دکترای زیست شناسی فیزیولوژی کیاهی

از آذر 94 تا کنون

 
 

 

 

د) سابقه فعاليت و پست‌هاي اجرايي (غيرمرتبط با آموزش و تحقيقات)

عنوان سمت

وظيفه

مكان فعاليت

مافوق

تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        تشويق‌، بورس تحصيلي، جوايز، تقديرها

* گواهي يا هرگونه مدرك پيوست شود.

عنوان

علت دريافت

محل دريافت

مقام اعطاكننده

تاريخ دريافت

 استاد نمونه واحد آستارا

استاى نمونه ی  دانشگاه

دبیر خانه منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی

رياست  منطقه 3 - دکتر شاهورانی

87

بورسیه دوره دکتری

دانشجوی دوره دکتری 

 واحد آستارا

 ریاست محترم دانشگاه

80-76

 

·        عضويت در انجمن‌ها و مجامع علمي

نام مجمع

نوع همكاري و سمت

محل فعاليت مجمع

مدت عضويت

از

لغايت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        عضويت در كميته‌ها و شوراها

نام كميته يا شورا

نوع همكاري با كميته يا شورا

مكان يا سازمان مربوطه

مدت فعاليت

از

لغايت

عضو شورای پژوهشی دانشگاه آستارا

عضو اصلی

دانشگاه آستارا

77           88

عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه آستارا

عضو اصلی

دانشگاه آستارا

87 تا 91

عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی 

عضو اصلی

دانشگاه آستارا

مهر 90 تا اسفند91

 دبیر شورای انتشارات دانشگاه آستارا

دبیر  شورا 

دانشگاه آستارا

79    تا    85 

 عضو کمیته انتظامی استادان دانشگاه

عضو اصلی

دانشگاه آستارا

79    تا    85

عضو کمیته انتظامی  دانشجویی

عضو اصلی

دانشگاه آستارا

77    تا   83

عضو کمیته تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی جهت برررسی صلاحیت داو طلبان حق التدریسی

عضو اصلی

دبیر خانه منطقه 3

84    تا    86

عضو کمیته تحصیلا ت تکمیلی زبان وادبیات فارسی

عضو اصلی

واحد آستارا

88 تا کنون

دبیرکمیسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه آستارا

عضو اصلی(با دکتر شاهورانی نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی)

واحد آستارا

از 14/12/91 تا دوسال

عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

عضو اصلی

دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

از 24/03/94 تا کنون

دبیرکمیسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه آستارا

عضو اصلی

واحد آستارا

از 10/12/94

عضو شورای پژوهشی دانشگاه آستارا

عضو اصلی

واحد آستارا

از 6/11/93 به مدت یک سال

عضو شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی واحد آستارا

عضو اصلی

واحد آستارا

از 20/12/93 به مدت یک سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  پروژه‌هاي تحقيقاتي تصويب‌شده

عنوان طرح

نوع فعاليت در طرح (مجري اصلي، مدير اجرايي، همكار، مشاور و غيره)

مؤسسه محل پژوهش

وضعيت فعلي طرح

طول مدت طرح

 

طراحی و ایجاد کاربرگ برای بیست متل ترکی

همکار اول

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

پایان یافته

یکسال

بررسی جامع گویش بختیاری شهر چلگرد

 

همکار اول

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

پایان یافته

14 ماه

 

 

 

 

 

 

 

·        پايان‌نامه‌هاي سرپرستي‌شده يا مشاوره شده

عنوان پايان‌نامه

دوره تحصيلي ارائه پايان‌نامه

محل انجام پايان‌نامه

سمت در پايان‌نامه

تاريخ دفاع از پايان‌نامه

صور خیال در 40 قصیده مجير بيلقاني

ارشد

و احد اردبیل

استاد راهنما

تابستان 86

بررسی تطبیقی صور خیال در 60 غزل از خواجو با 60 غزل از همام تبریزی

ارشد

واحد سراب

استاد راهنما

تابستان 86

مقایسه عناصر داستان خسرو و شیرین نظامی با شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی

ارشد

واحد سراب

استاد راهنما

اسفند 86

هنجار گریزی در شعر بیدل دهلوی

ارشد

واحد سراب

استاد راهنما

شهریور 86

شرح 30 قصیده از دیوان سنایی

ارشد

واحد سراب

استاد راهنما

زمستان 87

 شرح و بررسی 30 قصیده از عثمان مختار ی

ارشد

واحد سراب

استاد راهنما

زمستان88

 وجوه بلاغت در 30 قصیده سنایی

ارشد

واحد سراب

استاد راهنما

زمستان  89

اومانیسم از دیدگاه شاعران معاصر (اخوان - فروغ -سهراب)

ارشد

واحد سراب

استاد راهنما

زمستان  89

 بررسی مظاهر عدالت در تحفه الاحرار جامی و مخزن الاسرار نظامی

ارشد

واحد سراب

استاد راهنما

تابستان 90

 صور خیال در غزلیات خواجوی کرمانی

ارشد

 واحد اردبیل

استاد راهنما

تابستان 85

بررسی هنجار گریزی در شعر صائب  و بیدل

ارشد

واحد اردبیل

استاد راهنما

زمستان 87

امثال و حکم تالشی

ارشد

واحد اردبیل

استاد راهنما

پاییز 87

بررسی عناصر بومی در شعر نیما

ارشد

واحد سراب

استاد راهنما

مهر 89

فناو بقا د رمثنوی های عطار

ارشد

واحد سراب

استاد راهنما

تابستان 90

ستایش  نیایش در 7 اورنگ  جامی

ارشد

واحد آستارا

استاد راهنما

تابستان 90

منطق فازی در آثار بیدل

ارشد

واحد آستارا

استاد راهنما

تابستان 90

عناصر داستان در 7 اورنگ جامی

ارشد

واحد آستارا

استاد راهنما

تابستان 90

عناصر داستان در قصه های اسماعیل فصیح

ارشد

واحد آستارا

استاد راهنما

تابستان 90

بازتاب مؤلفه های اجتماعی در داستان های علی اشرف درویشیان

ارشد

واحد رشت

استاد راهنما

تابستان 90

بررسی عناصربومی درشعر نیما یوشیج

ارشد

واحد سراب

استاد راهنما

مهر 89

شرح صد غزل از اوحدی مراغه ای(از162تا262)

ارشد

واحد سراب

استاد راهنما

بهار 91

نقد روانشناختی داستان های کوتاه ساعدی

ارشد

واحد آستارا

استاد راهنما

تابستان 91

بررسی راهبردهای تعلیم وتربیت درگلستان وتطبیق آن با عقاید آلبرت بندورا

ارشد

واحد آستارا

استاد راهنما

تابستان 91

عنصر شخصیت در رمان های مصطفی مستور

ارشد

واحد آستارا

استاد راهنما

تابستان 91

بررسی شعرآیینی پس از انقلاب با تکیه برشعر مشفق کاشانی و

 

ارشد

واحد آستارا

استاد راهنما

زمستان 91

تحلیل ساختاری غزلیات اسیر شهرستانی بارویکردی به تاثیر اوضاع اجتماعی بر موسیقی شعر

ارشد

واحد آستارا

استاد راهنما

زمستان 91

شهرگریزی دراشعار نیما ومنوچهر آتشی

ارشد

واحد آستارا

استاد راهنما

تابستان 92

تحلیل عنصر روایت در داستانهای کوتاه صادق هدایت

ارشد

واحد آستارا

ستاد راهنما

تابستان 92

سازوکارهای دفاعی درآثار سعدی براساس نظریه روانکاوی فروید

ارشد

واحد آستارا

ستاد راهنما

تابستان 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        فعاليت‌هاي ويراستاري و همكاري با هيأت تحريريه مجلات علمي و همایش ها

* گواهي پيوست شود.

نام مجله

محل انتشار مجله

نوع همكاري با مجله

مدت همكاري

از

لغايت

فصلنامه زن و بهداشت

آستارا

ویراستار

89 تا 91

فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی

شهر کرد

داوری مقالات

از سال 92 تا کنون

داوری بیست مقاله برای همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه محقق اردبیلی

داوری مقالات

چهارم تا ششم شهریور 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        شركت در دوره‌هاي مختلف (آموزشي، پژوهشي و اجرايي)

نام دوره

نوع (سطح) دوره

محل برگزاري

تاريخ برگزاري

روش تدریس و ارزیابی

اعضای هیئت علمی

واحد ساری

شهريور 77

روش شناسی تحقیق ( زبان و ادبیات فارسی و زبان های خارجه)

اعضای هیئت علمی

واحد آستارا

26 تا 27 سال 80

 روش تحقیق در علوم انسانی

اعضای هیئت علمی

واحد آستارا

20/4/84

برنامه ریزی و الگو های تدوین طرح درس

اعضای هیئت علمی

واحد آستارا

20/4/84

 مقاله نویسی به زبان فارسی

اعضای هیئت علمی

واحد آستارا

20/9/84

بهینه سازی روابط انسانی در دانشگاه

اعضای هیئت علمی

واحد آستارا

24/3/85

نحوه نگارش زندگی نامه علمی به زبان انگلیسی (cv)

اعضای هیئت علمی

واحد آستارا

30/5/85

ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

اعضای هیئت علمی

واحد آستارا

14/6/85

بهینه سازی روابط استاد و دانشجو

اعضای هیئت علمی

واحد آستارا

4/7/85

کارگاه آموزش عالی و یژه مدیران جدید الانتصاب

مدیران جدیدالانتصاب  (معاونان دانشگاههای آزاد اسلامی)

تهران

21 تا 24 اسفند85

تئوری های سازمان و مدیریت

ویژه رؤسا و سرپرستان و معاونین دانشگاه

واحد نوشهر و چالوس

9/2/86

مدیریت منابع انسانی در آموزش عالی

معاونان دانشگاه

آستارا

15/4/86

نقش و اهمیت تصمیم گیری در سازمان

معاونان دانشگاه

آستارا

21/3/88

مدیریت رفتار سازمانی

مدیران میانی

آستارا

24/3/89

                      مهارتهای ارتتباطی مدیران

مدیران میانی

آستارا

9/11/92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        شركت در هم‌انديشي‌ها، بازآموزي‌ها و كارگاه‌ها

نام هم‌انديشي، بازآموزي، كارگاه و غيره

طول مدت دوره

محل برگزاري

تاريخ برگزاري

اخلاق زیست محیطی در حکمت اسلامی(از دوره های توانمند سازی اساتید)

16ساعت

آستارا

29و30/7/92

معرفت افزایی از منظر قرآن(از دوره های توانمند سازی اساتید)

4 ساعت

آستارا

22/12/91

       اندیشه سیاسی اسلام سطح 1

16 ساعت

آستارا

12و13/6/93

پیوست نگاری فرهنگی

30 ساعت

دانشگاه گیلان(مجری سازمان بسیج اساتید)

از15 تا17 اردیبهشت 94

روش تحقیق و تحلیل مسائل(از دوره های توانمند سازی اساتید)

8 ساعت

آستارا(مجری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی گیلان)

4/11/94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         انتشارات

الف) كتب منتشرشده

همكار/ همكاران

عنوان كتاب

نوع كار (ترجمه، تأليف، گردآوري، ويرايش)

ناشر

شهر و كشور محل نشر

سال چاپ

-

شرح قصاید خاقانی

تألیف

در دست انتشار

 

 

خانم معصومه نظری

علم بیان

تألیف

در دست انتشار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب) مقالات منتشرشده

* متن كامل مقاله پيوست شود.

نويسنده‌(گان)

عنوان مقاله

نام نشريه

جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

بهرام خوشنودی

مخزن الاسرار، تحفه الاحرار تقلید یا ...

مجله دانشنامه واحد علوم وتحقیات تهران      (علمی-پژوهشی)    

-

44 و 45

87 تا 95

بهار و تابستان 81

بهرام خوشنودی ومیثم ربانی

روایت شناسی حکایتهای مرزبان نامه درسه سطح...

فصلنامه علمی -پژهشی متن پژوهی ادبی دانشگاه علامه طباطبایی

-

51

75تا96

بهار91

بهرام خوشنودی وسکینه نعمتی

A comparative point of view to mostafa mastur and Raymond carver's fiction in characterization field

International research journal of applied and Basic Sciences

(نشریه معتبر خارجی باضریب تاثیر0.76)

ISSN 2251-838X

Vol, 4

(6)

1332-1335

 

 

 

2013

بهرام خوشنودی ونسرین ابراهیمی

Supplication in Attar's Mantegotteir book

International research journal of applied and Basic Sciences

(نشریه معتبر خارجی باضریب تاثیر0.76) ISSN 2251-838X

Vol, 4

(8)

2046-2048

2013

آیسن نوری وبیژن ظهیری وبهرام خوشنودی

The Foralistic criticism of two sets of poem ; the principles of Love (Dastoor zaban e eshgh) and all of flowers are sunflower (Golha hameh Aftabgardanand)

International research journal of applied and Basic Sciences

(نشریه معتبر خارجی باضریب تاثیر0.76)

ISSN 2251-838X

Vol, 4

(7)

1735-1739

2013

بهرام خوشنودی(نویسنده مسئول) ومیثم ربانی

شخصیت پردازی در حکایت های مرزبانامه

 

 

فصل نامه علمی پژوهشی "پژوهش های نقدادبی وسبک شناسی"

-

14

180-157

زمستان 92

 

بهرام خوشنودی

 

Content and outlin of invocation in

Abdoulrahman jami selselatal-zahab

 

 

International journal of management and humanity sciences

(نشریه معتبر خارجی)

Issn 2322-424x

Vol 2

(s)

1159-1164

2013

عادله رضادوست و بهرام خوشنودی

Studying narrative structure of one thousand and one night tales based on Labov's diamond- shaped model

International research journal of applied and Basic Sciences

(نشریه معتبر خارجی باضریب تاثیر0.76

 

 

ISSN 2251-838X

Vol, 4

(11)

3224-3327

2013

بهرام خوشنودی(نویسنده مسئول) و مرضیه فانی اخلا ق

 بررسی وتحلیل ساختاری ومحتوایی منظومه ی سلا مان و ابسال اثر عبدالرحمان جامی

مجله زبان وادبیات فارسی (علمی وپژوهشی) 

دانشگاه فسا          

 

سال سوم

شماره دوم(پیاپی 6)

91-81

پاییز 91

نعیمه حیادت و بهرام خوشنودی(نویسنده مسئول)

Fancy effects for children's poetry Mostaafa Rahmandoust

International journal of management and humanity sciences

(نشریه معتبر خارجی) Issn 2322-424x 

Vol    3

7

2578-2582

2014

بهرام خوشنودی(نویسنده مسئول) ، احمدرضا نظری ، داود فیروزان

بررسی ساختار روایت در حکایت‌های بهارستان جامی براساس بوطیقای ساختارگرای تزوتان تودوروف

متن شناسی ادب فارسی دانشگاه اصفهان

دوره جدید شماره 3

پیاپی 27

120-101

پاییز 94

Golshan  Faraji  Poor  Khotbeh  Sara Bahram Khoshnoodi Charvadeh  (نویسنده مسئول)

The reflection of life and death in the poetry of Fereydoun Moshiri

James Publications 1866-6957

115

 

1167-1177

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج) مقالات ارائه شده در همايش، كنفرانس و غيره

 

* چكيده  مقاله پيوست شود.

نويسنده(گان)

عنوان مقاله

عنوان همايش، كنفرانس و غيره

محل برگزاري

نحوه ارائه مقاله (سخنراني ، چاپ يا پوستر)

سال ارائه

دکتر بهرام خوشنودی

توحید و مراتب آن با تکیه بر قرآن بر مذاق عرفا

 همایش منطقه ای پیامبر اعظم پیام آور صلح و رحمت

آستارا

سخنرانی وچاپ در مجموعه مقالات

اسفند 85

دکتر بهرام خوشنودی

استاتیک بیانی شعر بیدل

همایش منطقه ای سبک هندی

آستارا

سخنرانی وچاپ در مجموعه مقالات

سال 87

دکتر بهرام خوشنودی و معصومه نظری

 دعا و نیایش در مثنوی مولوی

همایش منطقه ای تجلی نماز و نیایش در شعر شاعران ایران زمین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار

سخنرانی وچاپ در مجموعه مقالات

دیماه  89

دکتر بهرام خوشنودی و افشین شکارچی

بررسی جامعه شناختی داستان های جمال زاده

ششمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه مازندران

چاپ کامل الکترونیکی مقالات ویژه همایش

خرداد 89

دکتر بهرام خوشنودی

نوستالژی در شعر فروغ فرخزاد

همایش بین الملی VASET

کشور تایلند(بانکوک)

سخنرانی وچاپ در مجموعه مقالات

9 تا 11 فروردین  90

بهرام خوشنودی ومیثم ربانی

فرآیند شخصیت پردازی درحکایتهای مرزبان نامه باتکیه بربوطیقای روایت شناسی معاصر

هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان وادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

سخنرانی وچاپ در مجموعه مقالات

 15تا17   شهریور 91    

بهرام خوشنودی و رضا مسلمی

قلزم بی کرانه،بررسی شعر بیدل ازدیدگاه منطق فازی

همایش ملی بررسی پیوندهای فرهنگی وادبی ایران وهند

دانشگاه بوعلی سینا

چاپ چکیده در مجموعه مقالات

13و14 تیرماه91

بهرام خوشنودی و زویا واحدپور

بررسی موسیقی شعر اسیر شهرستانی با تاکید بر تاثیر اوضاع اجتماعی برشکل گیری آن

هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان وادبیات فارسی

دانشگاه زنجان

چاپ کامل مقاله در مجموعه مقالات همایش

13 تا15  شهریور 92

بهرام خوشنودی ومیثم ربانی

بررسی وجوه گتفتمان روایی در حکایت های مرزبان نامه با تکیه بر آراء ژرار ژانت

دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان وادبیات فارسی

دانشگاه محقق اردبیلی

چاپ کامل مقاله در مجموعه مقالات همایش

شهریور 94

بهرام خوشنودی ومیثم ربانی

ساختار شخصیت در حکایت های مرزبان نامه و تطبیق آن با الگوی کنشگرای گریماس

دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان وادبیات فارسی

دانشگاه محقق اردبیلی

چاپ کامل مقاله در مجموعه مقالات همایش

شهریور 94

بهرام خوشنودی فروغ فروزانفر

بررسی رمانتیسم در عاشقانه های رهی معیری و فاروق جویده

دومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهید بهشتی

چاپ و ارائه شفاهی

بهمن 94

بهرام خوشنودی سهیلا فتحی

بررسی ورزرش در شاهنامه

دومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهید بهشتی

چاپ و ارائه شفاهی

بهمن 94