سه شنبه ٢٦ دی ١٣٩٦  |  
 رياست واحد آستارا 

 

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا


نام و نام خانوادکی : دكتر آزاد خليلي موسوي

Email : Mosavi@iau-astara.ac.ir 

 

·        سوابق تحصيلي

الف) تحصيلات عاليه

 

رشته تحصيلي

گرايش رشته تحصيلي

درجه علمي

دانشگاه محل تحصيل

شهر محل تحصيل

كشور محل تحصيل

تاريخ فراغت از تحصيل

كارداني:

-

-

-

-

-

-

کارشناسی:زیست شناسی - علوم گیاهی

-

-

 دانشگاه تبریز

تبريز

ايران

67

کارشناسی ارشدعلوم گیاهی

فيزيولوژي گیاهی

مربي

دانشگاه ازاد اسلامي واحد تهران شمال

تهران

تهران

71

دکتری : علوم گیاهی - فیزیولوژی گیاهی

فيزيولوژي گیاهی

استادیار

دانشگاه ازاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات

تهران

تهران

80

 

ب) پايان‌نامه‌هاي نوشته شده در دوران تحصيل

* چكيده پايان نامه پيوست شود

عنوان پايان‌نامه

مقطع تحصيلي

نام استاد يا اساتيد راهنما

اثر کلسیم بر روی جنبش هاي روزنه اي گياه آفتاب گردان تحت شرايط شوري

کارشناسي ارشد

دکتر مه لقا قربانعلي دکتراحمد مجد

رويانزايي بدني و تنوعات سوماکلونال در ارقام برنج

دکتري

دکتر مه لقا قربانعلي دکتر حسن ابراهيم زاده

 

موقعيت‌‌هاي شغلي و حرفه‌اي

الف) سابقه ارائه خدمات آموزشي:

مؤسسه محل تدريس

مقطع تحصيلي

نوع درس*

سال تدريس

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

کارداني و کارشناسي و کارشناسی ارشد

پايه و تخصصي

گياه شناسي 1 و 2

فيزيولوژي گياهان زراعي

فيزيولوژي گياهي

بيوشيمي گياهي

زيست شناسي گياهي

تنظیم کننده های رشد در گیاهان

فیزیولوژی گیاهان زراعی

 

از سال 71تاکنون

دانشگاه گیلان -دانشکده علوم -گروه زیست شناسی

کارشناسی ارشد

یاخته شناسی و بافت شناسی مقایسه ای

از سال 89

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

کارشناسی ارشد

فتوسنتز

رشد و نمو گیاهی پیشرفته

بیوشیمی

هالوفیت ها

مکانیسم انتقال مواد آلی

متابولیسم

از سال 89

  • منظور از نوع درس، دروس تئوري، دروس عملي، تدريس در اتاق عمل، آموزش در عرصه، آموزش‌هاي باليني و مواردي از اين قبيل است.
  • در صورت تعدد و کمیت بالای تدریس ردیف های جدول قابل افزایش میباشد

 

ب) سابقه ارائه خدمات حرفه‌اي (مشاوره، همكاري و غيره)

نوع خدمت حرفه‌اي

مركز يا سازمان دريافت كننده خدمات

تاريخ ارائه خدمات

مدرس کشت پروتو پلاست در کارگاه آموزشي کشت بافت گياهي

مرکز تحقيقات برنج کشور - رشت

77

مدرس کارگاه آشنايي با قوانين پژوهش

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

87

 

 

ج) سابقه موقعيت‌‌ها و پست‌هاي اجرايي (مرتبط با آموزش و تحقيقات)

سمت

نوع وظايف محوله

مكان فعاليت

نام، رتبه علمي و رشته تحصيلي مسئول مافوق

تاريخ

از

لغايت

مدير گروه دروس علوم پايه

تنظيم برنامه درس مربوط به دروس علوم پايه در گروههاي آموزشي مختلف

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

رياست دانشگاه :

دکتر سيد مهرداد کسايي

سال77- 78

مسئول تعيين هيأت علمي

نياز سنجي واحد دانشگاهي در مخصوص جذب هيأت  علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

رياست دانشگاه :

دکتر سيد مهرداد کسايي

سال77- 78

معاون پژوهشي

کليه فعاليتهاي مربوط به حوزه معاونت پژوهش دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

رياست دانشگاه : سيد محمد فردين جلالي

رياست دانشگاه : دکتر مهرداد گودرزوند چگيني

رياست دانشگاه :  رضواني چمن زمني

سال 80 لغايت 23/1/89

قائم مقام رياست دانشگاه

-

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

رياست دانشگاه دکتر مهرداد گودرزوند چگيني

از 29/8/87 لغايت 29/1/88

دبیر شورای پژوهشی زنان منطقه 3

انجام امور پژوهشی زنان منطقه

منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر زهرا پیشگاهی فرد مشاور ریاست عالیه دانشگاه در امور زنان

ازسال 81 لغایت90

                                 

دبیر شورای پژوهشی زنان منطقه 17

انجام امور پژوهشی زنان منطقه

منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر زهرا پیشگاهی فرد مشاور ریاست عالیه دانشگاه در امور زنان

از سال 90

 

 

 

د) سابقه فعاليت و پست‌هاي اجرايي (غيرمرتبط با آموزش و تحقيقات)

عنوان سمت

وظيفه

مكان فعاليت

مافوق

تاريخ

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

·        تشويق‌، بورس تحصيلي، جوايز، تقديرها

* گواهي يا هرگونه مدرك پيوست شود.

عنوان

علت دريافت

محل دريافت

مقام اعطاكننده

تاريخ دريافت

لوح تقدير

دانشجو ممتاز در مقطع کارشناسي ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

رياست واحد

سال 72

لوح تقدير

والاي بهترين هاي علمي و فرهنگي

دانشگاه ازاد اسلامي واحد آستارا

رياست واحد

سال 87

لوح تقدير

حضور فعال و عضويت در هيأت رئيسه و کميته علمي پژوهش بررسي مسائل زنان در ايران

دانشگاه آزاد اسلامي واحدتنکابن

رياست واحد

سال 84

 

·        عضويت در انجمن‌ها و مجامع علمي

نام مجمع

نوع همكاري و سمت

محل فعاليت مجمع

مدت عضويت

از

لغايت

-

-

-

 

 

-

-

-

 

 

·        عضويت در كميته‌ها و شوراها

نام كميته يا شورا

نوع همكاري با كميته يا شورا

مكان يا سازمان مربوطه

مدت فعاليت

از

لغايت

شوراي پژوهشي

عضو شورا

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

75 لغايت 80

شواراي پژوهشي

رياست شورا

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

80 لغايت 23/1/89

ستاد کيفيت آموزشي

عضو ستاد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

77 لغايت 78

کميته منتخب رسيدگي به ترفيعات سالانه اعضاي هيأت علمي

معاون پژوهي - عضو شورا

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

80 لغايت 23/1/89

گروه علمي تخصصي زيست شناسي

عضو گروه علمي

منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

از سال 83 لغایت 85

شوراي پژوهشي زنان

نماينده شوراي پژوهشي زنان واحد آستارا

منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

از سال 83 تاکنون

شوراي پژوهشي زنان

دبيرشوراي پژوهشي زنان منطقه 3

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

از سال 84 تا کنون

کمیته انتظامی اعضای هيأت علمی

عضو علی البدل

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

83 لغايت 85

کمیته انتظامی اعضای هيأت علمی

عضو اصلی - دبیر کمیته

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

85 لغايت 88

شورای طرح و برنامه بودجه

عضو شورا

منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي

86 لغايت تاکنون

کمیته طرح و برنامه و بودجه

نایب رئیس کمیته

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

87 لغايت 23/1/89

کميته همايش ها

مسئول کميته

منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي

87 لغايت 23/1/89

کميته سنجش و نظارت

عضو کميته

منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي

86 تاکنون

کارگروه بررسي توانايي علمي دبير خانه هيأت اجرايي جذب هيأت علمي استان گيلان دررشته زيست شناسي

عضو کارگروه

منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي

88 تاکنون

شوراي انتشارات

رياست شورا

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

80 لغايت 23/1/89

کميته کرسي هاي نظريه پردازي

رياست کميته

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

88 لغايت 23/1/89

کميته فناوري اطلاعات و ارتباطات

نايب رئيس کميته

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

87 لغايت 23/1/89

شورای تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی کشاورزی - زراعت

عضو شورا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

از1/3/90

کار گروه گسترش و توسعه رشته های واحد دانشگاهی

عضو کار گروه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

از1/4/90

 شورای پؤوهشی دانشکده علوم انسانی و تحصیلات تکمیلی

عضو و دبیر شورا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

از شهریور 90

 

 

پروژه‌هاي تحقيقاتي تصويب‌شده:

عنوان طرح

نوع فعاليت در طرح (مجري اصلي، مدير اجرايي، همكار، مشاور و غيره)

مؤسسه محل پژوهش

وضعيت فعلي طرح

طول مدت طرح

مقايسه عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام بهاره گلرنگ

مجري طرح

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

خاتمه يافته

2 سال

طرح توجيهي مطالعات پارک با کربرد تفريحي و توليدات گلخانه اي آستارا

مجري طرح

شهرداري آستارا

خاتمه يافته

5/1 سال

طرح مميزي املاک شهر ماسال

مجري طرح

شهرداري ماسال

خاتمه يافته

1 سال

اثر تاريخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه و خصوصيات فيزيولوژي گندم رقم بخش در منطقه آستارا

همکار طرح

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

خاتمه يافته

5/1 سال

بررسي ميزان مصرف اکستازي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

همکار طرح

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

خاتمه يافته

1 سال

بررسي و شناخت وضع موجود در دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

همکار طرح

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

خاتمه يافته

1 سال

شناسايي فيتوپلانکتون هاي تالاب استيل آستارا

همکار طرح

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

خاتمه يافته

5/1 سال

بررسي ميزان رضايت مندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

همکار طرح

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

خاتمه يافته

1 سال

تدوين برنامه استراتژيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

همکار طرح

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

خاتمه يافته

1 سال

بررسی اکو فیزیولوژیکی وآنالیز ترکیبات تشکیل دهنده روغن اسانس و عملکرد آنتی اکسیدانی عصاره گیاهی درگیاه سیاه گیله (قره قات )

مجری طرح

دانشگاه آزاد اسلامی آستارا

در مرحله داوری

 
 

 

·        پايان‌نامه‌هاي سرپرستي‌شده يا مشاوره شده

عنوان پايان‌نامه

دوره تحصيلي ارائه پايان‌نامه

محل انجام پايان‌نامه

سمت در پايان‌نامه

تاريخ دفاع از پايان‌نامه

بررسی اکو فیزیولوژیکی  ، آنالیز ترکیبات تشکیل دهنده روغن اسانس و ارزیابی عملکرد آنتی اکسیدانی عصاره سر شاخه های هوایی و گلدار گیاه دارویی آویشن (Thymus sp) شمال شرق ایران استان گلستان  کوهستان چهار باغ

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

استاد راهنما

پاییز91

بررسی اکو فیزیولوژیکی  ، آنالیز ترکیبات تشکیل دهنده روغن اسانس و ارزیابی عملکرد آنتی اکسیدانی عصاره سرشاخه های هوایی و گلدار گیاه بومادران(Achillea millefolium)در شمال شرق ایران استان گلستان کوهستان چهار باغ

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

استاد راهنما

پاییز91

بررسی اکو فیزیولوژیکی ،آنالیز ترکیبات تشکیل دهنده اسانس و ارزیایی عملکرد آنتی اکسیدانی عصاره سرشاخه های هوایی و گلدار گیاه دارویی  درمنه (Arthemisia sieberi) جنوب شرق استان سمنان کوهستان تاش

 

کارشناسی ارشد

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

 

استاد راهنما

 

پاییز91

 

بررسی اثر تنش شوری بر برخی جنبه های فیزیولوژیکی در ارقام کلزا( Brassica napus L. )

کارشناسی ارشد

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

 

استاد راهنما

 

پاییز 91

 

بررسی اثر تنش شوری بر برخی جنبه های فیزیولوژیکی در ارقام سویا( Glycine max L. )

کارشناسی ارشد

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

 

استاد راهنما

 

پاییز91

 

بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام کلزا (Brassica napus L.)

کارشناسی ارشد

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

 

استاد راهنما

 

پاییز91

 

بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام و جمعیت های بومی باقلا با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیکی

کارشناسی ارشد

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

 

استاد مشاور

 

آذر90

 

بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر شاخص های جوانه زنی و فیزیولوژیکی پنبه

کارشناسی ارشد

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

 

استاد مشاور

 

شهریور90

 

بررسی نوع رکود بذر و نحوه شکستن آن در گیاه دارویی گلپر

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

استاد مشاور

پاییز91

بررسی ترکیبات فرار دو گونه علف هرز Centaurea dipireg و Reseda lutea و ارزیابی قابلیت آللوپاتیک این کیاهان

کارشناسی ارشد

دانشکاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

استاد مشاور

پاییز 91

بررسی قابلیت آللوپاتیک و ترکیبات شیمیایی اسانس چند گونه مهاجم Cardaria draba , Lepidium perfoliatum, Capsella bursapastoris

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

استاد مشاور

 

پاییز 91 

·        فعاليت‌هاي ويراستاري و همكاري با هيأت تحريريه مجلات علمي

* گواهي پيوست شود.

نام مجله

محل انتشار مجله

نوع همكاري با مجله

مدت همكاري

از

لغايت

علوم و فنون منابع طبيعي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس

داوري مقالات

87 تاکنون

پژوهش هاي علوم گياهي

دانشگاهع آزاد اسلامي واحد گرگان

داوري مقالات

87 تاکنون

 

·        شركت در دوره‌هاي مختلف (آموزشي، پژوهشي و اجرايي)

نام دوره

نوع (سطح) دوره

محل برگزاري

تاريخ برگزاري

آموزش  توجيهي ويژه کارکنان دولت

کارکنان دولت

مرکز آموزش مديريت دولتي

69

مديريت در آموزش عالي ويژه معاونان پژوهشي (1)

ويژه معاونين پژوهشي دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي

81

برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس

ويژه اعضاي هيأت علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

83

سياست ها و راهکارهاي توسعه همکاري هاي دانشگاه ، صنعت و دولت

ويژه معاونين پژوهشي دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

84

بهينه سازي روابط استاد و دانشجو

ويژه اعضاي هيأت علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

85

مديريت منابع انساني در آموزش عالي

ويژه روسا و معاونين دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

86

کتابخان ديجيتالي

ويژه  اعضاي هيأت علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

87

آشنايي با GIS

ويژه  اعضاي هيأت علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

87

مشکلات روانشناختي دانشجويان

ويژه  اعضاي هيأت علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

87

تئوري سازمان و مديريت

ويژه روسا و معاونين دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس

87

کاربرد تکنولوژي آموزشي در کلاس درس

ويژه  اعضاي هيأت علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

87

فلسفه تعليم و تربيت

ويژه  اعضاي هيأت علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

87

ر.وابط انساني در سازمان

ويژه روسا و معاونين دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

87

حقوق مالکيت فکري و قوانين ثبت اختراع

ويژه معاونين پژوهش دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس

87

آشنايي با قوانين و آيين نامه هاي پژوهشي

ويژه روسا و معاونين دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس

87

تصميم گيري در سازمان

ويژه روسا و معاونين دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

88

کاربرد نظريه هاي يادگيري در آموزش

ويژه اعضاي هيأت علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

88

مديريت ريسک

ويژه روسا و معاونين دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس

88

مقاله نویسی براي مجلات ISI

ويژه اعضاي هيأت علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

88

کارگاه آموزشي بررسي آيين نامه جديد طرح هاي تحقيقاتي

ويژه معاونين پژوهشي دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر 

89

کار آفريني روستايي

ويژه اعضاي هيأت علمي

فرماندري شهرستان آستارا

88

کشت بافت گياهي

ويژه پژوهشگران و محققان

مرکز تحقیقات برنج کشور - رشت

76

نشانگر هاي مولکولي DNA

ويژه پژوهشگران و محققان

موسسه بيوتکنولوژي کشاورزي - کرج

78

آشنایی با اینترنت

ویژه اعضای هیات علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

89

آشنایی با اکسل

ویژه اعضای هیات علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

89

دوره مهارتهای هفت گانه (ICDL)

-

سازمان فنی و حرفه ای

90

 

·        شركت در هم‌انديشي‌ها، بازآموزي‌ها و كارگاه‌ها

نام هم‌انديشي، بازآموزي، كارگاه و غيره

طول مدت دوره

محل برگزاري

تاريخ برگزاري

کارکاه روش شناسي تحقيق

3 روز

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

85

 

 

 

 

·        انتشارات

الف) كتب منتشرشده:

همكار/ همكاران

عنوان كتاب

نوع كار (ترجمه، تأليف، گردآوري، ويرايش)

ناشر

شهر و كشور محل نشر

سال چاپ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ب) مقالات منتشرشده:

* متن كامل مقاله پيوست شود.

نويسنده‌(گان)

عنوان مقاله

نام نشريه

جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

دکتر رمضان خاوري نژاد

 آزاد خليلي موسوي

اثر متقابل کلسيم و سديم بر نقطه جبران Co2 در برگهاي جدا شده آفتاب گردان در شرايط شوري

Plant physiology

 

28 july

1 August

 

1991

آزاد خليلي موسوي

دکتر مه لقا قربانلي

دکتر حسن ابراهيم زاده

رويانزايي بدني و باززايي از دانه هاي بالغ و رويان هاي نابالغ شش رقم برنج ايراني

علوم کشاورزي

سال هفتم

1

56

1380

آزاد خليلي موسوي

دکتر مه لقا قربانعلي

دکتر حسن ابراهيم زاده

دکتر قربانعلي نعمت زاده

کشت سلولي و پروتوپلاست در ارقام مختلف برنج ايراني

علوم کشاورزي

سال هشتم

3

43

1381

دکتر زهرا محشتم اميري

جعفري شکيب

آزاد خليلي موسوي

Prevelence and risk factors of ecstasy use among college students in astara Islamic republic of Iran

Eastern

Mediterranean

health

15

5

785

2009

مهتاب قريب خاني

مصطفي تاتينا

آزاد خليلي موسوي

زهره رمضان پور

بررسي تنوع ، تراکم و فراواني پلانکتون هاي تالاب استيل آستارا

مجله شيلات دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر

دوره سوم

1

 

1389

ساسان خجسته

رمضان صلح نژاد

آزاد خليلي موسوي

افشين تقوامنش

Chemical compostion of Iran propolis from Different Regions of Ardebile

JOURNAL of SCIENCES ISLAMIC AZAD UNIVERSITY

(JSIAU)

سال 20

شماره 76

87

1389

آزاد خلیلی موسوی

 رضا تقی زاده

حمید خزایی

بررسی تنوع و تعیین فاصله ژنتیکی در 25 ژنوتیپ گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L. )

مجله علمی پژوهشی پژوهش های علوم گیاهی

سال چهارم

شماره 1

44

1388

زهرا محتشم امیری

آزاد خلیلی موسوی

مهرنازدوستدار صنایع

عباس جعفری شکیب

زهره پور سهیلی

مریم مهدی پور

میزان مصرف اکستازی در دانشجویان استان گیلان

مجله علمی پژوهشی پایش

سال هشتم

شماره 4

341

1388

 

ج) مقالات ارائه شده در همايش، كنفرانس و غيره

* چكيده  مقاله پيوست شود.

نويسنده(گان)

عنوان مقاله

عنوان همايش، كنفرانس و غيره

محل برگزاري

نحوه ارائه مقاله (سخنراني يا پوستر)

سال ارائه

آزاد خليلي موسوي

راضیه لطفي

پژوهش رکن اساسي توليد علم

نتايج پژوهشها چقدر و چگونه مورد استفاده قرار مي گيرد.

نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري و آزاد انديشي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنکابن

پوستر

83

حميد خزايي

آزاد خليلي موسوي

امير حسني اميدي تبريژي

بررسي عملکرد دانه و روغن در ارقام وارداتي گلرنگ

همايش ملي زيست شناسي گياهي

دانشگاه پيام نور تالش

سخنراني

87

دکتر زهرا محتشم اميري

آزاد خليلي موسوي

بررسي ميزان مصرف اکستازي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

همايش ملي اکستازي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

سخنراني

85

مهتاب قريب خاني

مصطفي تاتينا

آزاد خليلي موسوي

زهره رمضانپور

شناسايي فيتوپلانکتون هاي تالاب استيل آستارا

همايش ملي تالاب هاي ايران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

پوستر

87