دوشنبه ١٧ بهمن ١٤٠١  |  
 ارتباط با ما  

بخش طراحی سایت دانشگاه از پيشنهادها و نظرات سازنده شما در جهت ارائه خدمات بهتر استقبال می نمايد. شما می توانيد با درج نظرات خود در فرم زير و ارسال آن ما را در تحقق اين امر ياري نماييد.

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

Email : m.ict@iau-astara.ac.ir نظرات و پیشنهادات
 نام فرستنده :
 آدرس الکترونیکی :
 سمت :هیإت علمی
دانشجو
کارمند
سایر
 نظرسنجی در خصوص طراحی و محتویات سایت :