دوشنبه ٢٤ مرداد ١٤٠١  |  
 اطلاعيه 

 

قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری


دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ورودی 99 (مهر و بهمن ماه) با مراجعه به سایت

sajed.iau.ir از طریق گزینه << ثبت نام دانشجویان >> نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمایند.