پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠  |  
 زمانبندی حذف و اضافه دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا 

 


برنامه زمانبندی حذف و اضافه دانشگاه آزاد اسلامی، در سامانه آموزشیار اعلام شد. براین اساس، برنامه زمانبندی حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا در نیمسال اول ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ به شرح زیر اعلام می گردد:


(سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی)

تاریخ ورودی   شروع حذف و اضافه
 پایان حذف و اضافه
 
چهارشنبه  ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
۹۶ و ماقبل آن  ساعت ۸ صبح
ساعت ۱۴ 
و از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح

پنجشنبه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

۹۷و ۹۸ ساعت ۸ صبح
ساعت ۱۴ و از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح        نجوه ورود به سامانه آموزشیار

  • کد واحد آستارا 164  می باشد
  • نام کاربری دانشجو= (edu@شماره دانشجویی164)
  • رمز ورود= (شماره دانشجویی164)

       نحوه انتخاب دروس در سامانه آموزشیار

  1. برای انتخاب دروس عمومی از سربرگ دانشکده وارد شده و نام درس عمومی را جستجو نمایید.
  2. برای مشاهده تعداد دروس بیشتر در یک صفحه عدد مربوط به "تعداد نتیجه جستجو در صفحه " را روی 100 قرار دهید.
  3. برای جستجوی دروس عمومی نام درس باید در بین دو علامت% قرار گیرد. بطور مثال   %دانش خانواده و جمعیت%
  4. سیستم برای جستجوی حرف(ک) مشکل داشته و جهت جستجوی حرف(ی) از کلید Shift+x  استفاده نمایید.