English
دوشنبه ٢٤ مرداد ١٤٠١  |  
 ارسال اطلاعات اساتید واحد آستارا 
فرم ارسال اطلاعات اساتید هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
نام : *
نام خانوادگی : *
نام گروه دانشگاهی خود را از لیست انتخاب نمایید:
*
ارسال فایل رزومه با پسوند PDF:
ارسال فایل رزومه با پسوند doc یا docx :
ارسال فایلهای دلخواهی مقالات ارائه شده که مایل میباشید
در محل رزومه درج شود.