دوشنبه ١٧ بهمن ١٤٠١  |  
 اطلاعیه دانشجویی 

قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری:

      

درصورتی که درس وصایای حضرت امام(ره) در مقطع قبلی

نگذرانده اید ،باید در مقطع تحصیلی فعلی بگذرانید.


      (امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا)