دوشنبه ١٧ بهمن ١٤٠١  |  
 راهنمای سامانه پژوهشیار 

.

 

   دانلود : مدیر گروه.rar           حجم فایل 1137 KB
   دانلود : استاد راهنما.rar           حجم فایل 1437 KB
   دانلود : نحوه ثبت نام دانشجو در سامانه پژوهش یار.pdf           حجم فایل 2801 KB