چهارشنبه ١٠ آذر ١٤٠٠  |  
 اطلاعیه آزمون جامع 

 

نظر به اعلام ستاد کشوری مبارزه با کرونا و وضعیت قرمز شهر آستارا، آزمون جامع نیمسال دوم 1400-1399 در زمان اعلام شده قبلی ( 26 و 27 تیرماه) برگزار نخواهد شد.

بازه زمانی برگزاری جدید، متعاقباً از طریق سایت واحد آستارا اعلام خواهد شد.