جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩  |  
 نحوه پرداخت شهریه در نیمسال دوم سال تحصیلی 9899