دوشنبه ١٧ بهمن ١٤٠١  |  
 اسامی اعضای محترم هیات علمی گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی 

اسامی اعضای محترم هیات علمی گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی

دکتر  سید سعید گلزار پورصادقی


دکتر محمد فردین جلالی  
شهلا زرعی
 
سهیلا عادلی اردبیلی
 
 فرانک پوستی  
سهیلا بایبوردی  
کبری فیضی