دوشنبه ١٧ بهمن ١٤٠١  |  
 اسامی اعضای محترم هیات علمی گروه آموزشی برق و مکانیک 

اسامی اعضای محترم هیات علمی گروه آموزشی برق و مکانیک

دکتر اشکان عبدالی


شهرام قربانی فر  
داور نورمحمدی  
رامین صمدی اردی
 
سید مهدی میرکاظمی  
سحر جوان صمدی