جمعه ٢٠ تير ١٣٩٩  |  
 اسامی اعضای محترم هیات علمی گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی