پنج شنبه ٢٧ دی ١٣٩٧  |  
 اساتيد گروه جغرافيا 
  • دكتر حسين اصغري
  • دكتر عليرضا پورشيخيان
  • دكتر سيده صديقه حسني مهر
  • شهريار نوري اردبيلي
  • پيمان عاليان سماك خواه