سه شنبه ٢٥ تير ١٣٩٨  |  
 نحوه پرداخت شهریه در نیمسال دوم سال تحصیلی 9798