شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩  |  
 زمانبندی انتخاب واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا 

 


برنامه زمانبندی انتخاب واحد دانشگاه آزاد اسلامی، در سامانه آموزشیار اعلام شد. براین اساس، برنامه انتخاب واحد(مرحله دوم) دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا در نیمسال اول ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ به شرح زیر اعلام می گردد:


(سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی)

تاریخ ورودی   شروع انتخاب واحد  پایان انتخاب واحد  
 شنبه 1399/06/29
۹۶ و ماقبل آن  ساعت ۱۵ ساعت ۲۱   و از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح

یکشنبه 1399/06/30

۹۷و ۹۸ ساعت ۱۵ ساعت ۲۱  و از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح

(بیشتر بخوانید)


شروع کلاس ها برای دانشجویان ورودی ماقبل ۹۹ از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

تاریخ حذف و اضافه از ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ و مطابق جدول زمان بندی بعدی 


  • کد واحد آستارا 164  می باشد
  • نام کاربری دانشجو= (edu@شماره دانشجویی164)
  • رمز ورود= (شماره دانشجویی164)


مهم: باتوجه به اینکه سامانه آموزشیار از سوی سازمان مرکزی دانشگاه و برای یکپارچگی امور آموزشی راه اندازی شده است، فعال سازی انخاب واحد دانشجویان تنها از طریق این سازمان امکان پذیر می باشد. لذا آندسته از دانشجویان گرامی که در بازه زمانی تعیین شده موفق به انتخاب واحد نشده اند، از مراجعه حضوری به دانشگاه خود داری نمایند.

برنامه زمانبندی مجدد انتخاب واحد برای این دسته از دانشجویان، مجددا اطلاع رسانی خواهد شد و مشکلی برای انتخاب واحد آنها وجود ندارد.